Rokiruotės prie Baltijos (III): paskutinis ancien régime mūšis

Tam, kad suprasti kas vyko Pabaltijyje 1919 metais, teks padaryti dar viena posūkį šalin nuo mūsų generolo ir pasižiūrėti kas ten darėsi iki jam atvykstant.

Užkariautojai apžiurinėją „lenkų karalystės perlą“

1915 metais, atrėmę rusų prasiveržimą į Rytprusius, vokiečiai perėjo į puolimą, kuris baigėsi atsirėmus į Dauguvą. Vokiečiai užėmė Lietuvą, Lenkiją ir Kuršą, o rusai tebelaikė rytini Austrijos Galicijos kampą. Nepaisant abipusiu pastangų, tokia situacija ir liko iki pat 1918 m.

1917 m. valdžią užgrobė bolševikai ir pirmasis jų užsienio politikos žingsnis buvo…
Read More

Share
This entry was posted in Neklasifikuota and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.