Lietuvių liaudies pasaka

APĖ BAJORO DUKTERĮ, KATRA Į VAISKĄ IŠĖJO

Pastaba: tekstas čia originalus, be jokių iškarpymų, toks kokį pateikė J. Basanavičius, apart šalutinės siužeto linijos, kurios čia nededu nes

a) tai yra šalutinis siužetas;

b) tekstą rinkti irgi darbas.

Vieną rozą bajoras verkia vaikščiodamas ir dūsauja, nes neturi sūnų, o dukterų turi devynias. Reikia jam leisti į vaiską žalnierių, o neturi. O kad neleis, bus bėdoj. O duktė klauso, ko tėvas dūsauja, klausia:

– Tėveli, ko tu tep smūtnas? Vaikščioji po dvarą ir dūsauji.

Atsakė tėvas:

– Ką aš…
Read More

Share
This entry was posted in Neklasifikuota and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.