Apie svarbu šviesuolių susibūrimą (1)

Seniai, labai seniai 2012 balandžio pabaigoje įvyko didžiai reikšmingas įvykis neeuklidinės inteligentijos gyvenime:
Šimtas durnių surinko
Net balta „Žinija“ linko
Pakalbėję, pasitarę..
Na, kalbomis viskas ir apsiribojo, o ir susirinko ne šimtas, bet tik apie septyniasdešimt, tačiau tas jau visai nesirimuoja.
Reikšmingasis renginys buvo Respublikinės Ezoterikų konfederacijos ir Ezoterinių mokslų centro „Du pasauliai“ surengta konferencija „Kas išgelbės žmoniją: mokslas, ezoterika ar tikėjimas“ (beje, žodis „respublikinis“ yra grynai sovietinis, po 1990 m. išnykęs kartu su savo giminaičiais „sąjunginis“ ir visasąjunginis“).
Gintaro Mikšiūno kvantinemagija.lt suteikia galimybę pasigrožėti šiuo renginiu.
Taip ir padarysiu.

Renginio kontekstai

Renginys įvyko „Žinijos“ salėje, kuri jau matė ne viena dvasingą susibūrimą. Pati „Žinijos“ organizacija, regis, išgyvena tapatybės krizę: nesu verslo pasaulio specialistas, tačiau man regis, kad „visuomeninė pelno nesiekianti organizacija“ retai registruojasi kaip UAB.
Pradžioje žodį tarė Lietuvos archi-magas, Respublikinės Ezoterikų konfederacijos prezidentas Leopoldas Tarakevičius, kuris taipogi yra fiktyvios partijos lyderis, o taipogi ilgametis diskusijų klubo „Gaublys“ (įsikūrusio tuo pačiu adresų kaip ir „Žinija“) vedlys.
Klubas, beje, nusipelnė atskiro aptarimo: įkurtas gūdžiais 1969 m., šiandien jis pretenduoja vadintis Sąjūdžio šaukliu.
Gal ir buvo „Gaublys“ „vienintelė oficiali laisvėjančios minties salelė“, gal ir ne- nežinau, tada negyvenau, tačiau paseksiu jums pasaką-nepasaką.
Gyveno kartą komunistas. Tikras. Idėjinis. Prie Smetonos kelis kartus sėdėjo, po 1940 m. dirbo biurokratu pramonės srityje. Pas jį, kaip ir pas kitus LKP veteranus, karts nuo karto ateidavo koks žmogus ir prašydavo pasirašyti popierių, liudijantį, kad interesantas rėmė visaliaudine kovą prieš Smetonos režimą. Mūsų herojus nebuvo labai blogas žmogus ir lengva ranka raitydavo savo parašą po tokiais liudijimais, tik kartais tarstelėdavo: „Tai kad prie Smetonos tiek grindų nebuvo, kiek dabar pogrindininkų“.
Čia šiaip. O kas dėl minties laisvėjimo, tai „Gaublys“ kiek persistengė: klubo aktyvistų mintis šiandien jau tiek išlaisvėjusi, kad daugiau nebėra kur.

Taraskevičiaus prakalba

Atmetus tokiems atvejams privalomus pasidžiaugimus sėkminga organizacijos veikla ir konferencijos dalyvių pristatymais, Taraskevičius pažėrė sauja nuvalkiotu tezių, kurias netradicinio mąstymo adeptai priima kaip savaime suprantamas: mokslas visiškoje krizėje, religija kiek geriau, bet tam kas susimasto, padėti gali tik ezoterika, kuri atsako į klausimus į kuriuos nei mokslas nei religija atsakyti nesugeba.
Jo pateikti pavyzdžiai taipogi nuvalkioti:

…krištolinė kaukė…

Čia turbūt kalbama apie krištolines kaukoles: XIX a. klastotes, kurias apsukrus Paryžiaus prekeivis sugebėjo prastumti kaip tikrus senovinius indėnų dirbinius.

…Libane Baalbeką. Pastatyta šventykla, o plokštė sukurta didžiulė kuri sveria, pagal mokslininkų paskaičiavimus, 800 tonų. Kada jinai pastatyta? Kokiu tikslu? Kas ją sukūrė tokia? Senovės romėnai ant jos pastatė savo šventyklą pagrindiniam dievui Jupiteriui. Kokiu tikslu?…

Į paskutinį klausimą atsakyti labai lengva: Jupiterio šventyklos pastatymo tikslas buvo Jupiterio garbinimas. Beje, minima plokštė- irgi romėnų darbas. Iki romėnams 15 m. pr. Kr. ten įkuriant koloniją tai buvo niekuo nežymus miestelis, kuris imperijos laikais iškilo kaip religinis centras. Trijų šventyklų kompleksas buvo statomas pusantro šimto metų ir taip vistiek liko nebaigtas. Beje didžiausias luitas sveria virš tūkstančio tonų, bet tai ir liko neišgabentas iš kasyklos.
Ginčytis dėl romėnų galimybių man kiek sudėtinga- kaip įrodyti kad dangus žydras, jeigu debilas aiškina kad jis purpurinis.
Mes juk kalbame ne apie Kalahario bušmėnu gentį. Baalbeko statytojai- Herono Aleksandriečio ir Apolodoro Damaskiečio amžininkai, kurie statė kilometro ilgio tiltus ir rausė penkių kilometrų tunelius.
Ir ne iš Amerikos tie luitai atgabenti, o iš kasyklos už 900 metrų, kuri, beje, šiek tiek aukščiau nei šventykla- taigi romėnai luitus ne kėlė, o leido žemyn.

Didžiosios Baalbeko šventyklos likučiai

… Tos piramidės, jau visiems žinomos, aiškina mums primityviai, kad su akmens kirtikliais sugebėjo iškalt tokius blokus…

Taip, dėl piramidžių. Man jau šį tema pradeda kiek atsibosti. Kiekvienas, besijuokiantis iš egiptiečių su primityviais kirtikliais turėtų būti nuteistas penkiems metams katorgos akmenų skaldykloje.

…imkim tą pati Nostradamą. Ar daug mes galėjom žinoti, kada skaičiau ir buvo parašyta „tas kas atsitiko spalio mėnesi, tęsis 73 metus ir 7 mėnesius“. Ką tu gali suprast? Bet kada paskaičiuoji nuo Spalio bolševikų revoliucijos iki Tarybų Sąjungos subyrėjimo 73 metai ir 7 mėnesiai. Ką buvo galima suprast, kad „15 seserų pradeda įnirtinga kovą tarpusavyje“? Negalėjom. Supratom, kad 15 respublikų subyrėjo. 1999 metai pas Nostradamą „du broliai dvyniai iš metalo ir stiklo sugrius“. Kada atviru tekstu buvo parašyta- neįvyko. 2001 metais du broliai dvyniai sugriuvo…

Nostadamas buvo geras pranašas. Geras, ta prasme, kad žinojo didžiąją pranašavimo meno paslaptį. Lygiai kaip tas senovės orakulas, kuris į karą besiruošiančiam karaliui Krezui išpranašavo „jeigu peržengsi upę, žlugs galinga karalystė“, Nostaradamas pranašavo taip, kad suprask kaip nori: štai kad ir 73 metai nuo nežinomos datos. Arba 15 sesių. Kodėl sesių? Juk Azerbaidžanas- vyriškos giminės pavadinimas? Ir kada jos pradėjo įnirtingai kariauti tarpusavyje? Rusijos Federacijos respublikos juk neįeina į 15 sesių sudėtį. O Su kokiomis sesutėmis mirtinai susikibo Lietuva, Latvija, Estija ir Ukraina?
Ir beje, pats lietuviškojo überezoteriko išaiškinimas gan įdomus: katra gi sovietinė respublika subyrėjo? Sąjunga tai subyrėjo, o visos respublikos (apart Gruzijos)- savo buvusiose sienose.
Na, o dėl rugsėjo 11, tai mūsų orakulas krito veidų į mėšlą.
Mat pranašystė yra štai tokia:

In the City of God there will be a great thunder,
Two brothers torn apart by Chaos,
while the fortress endures,
the great leader will succumb,
The third big war will begin when the big city is burning

Parašyta ji 1990 m. kanadiečio studento, kuris norėjo įrodyti, kad tokias miglotas dviprasmybes galima aiškinti ir taikyti kaip patinka.
Sakyčiau, įrodyti pavyko.

Share
This entry was posted in Gintaras Mikšiūnas. Bookmark the permalink.

3 Responses to Apie svarbu šviesuolių susibūrimą (1)

 1. Gael says:

  Ačiū už nuorodas, su malonumu paskaičiau mažą straipsnelį „Gravitacinė trauka: mitas ir realybė“ Gaublio svetainėje. Pasirodo, praeityje žmonės buvę džedajais, kas galėjo pagalvoti.

 2. Almiasas says:

  Visiškai neseniai pasitaikė Andrejaus Sklerovo, Alternatyviosios Istorijos Laboratorijos ( http://lah.ru ) vadovo ir pagrindinio ideologo filmas apie Baalbeką: http://www.youtube.com/watch?v=mcFpUHokhu4&feature=related

  Kas blogiausia, kad daugumos dalykų, kurie minėtame filme teigiami, neišeina taip lengvai priskirti kategorijai pseudo-… 🙁 Va RenTV tai iš tikrųjų prigamino labai daug pseudomokslinės ir pseudoistorinės trydos, ten tai retkarčiais pažiūriu kai liūdna būna -- prajuokina gerai 🙂

  Todėl klausiu tikro specialisto nuomonės -- tai kaip gi čia yra iš tikrųjų ?
  Juo labiau, kad Alternatyviosios Istorijos Laboratorija sukūrusi jau net 87 vaizdo įrašus (YouTube kanalas OnlineLAI).

  • Pažiurėjau gabaliukais, matyt praleidau tuos gerai argumentuotus gabalus.

   Pradžioje jie „triuškina“ romėniška Baalbeko kilme galingu argumentu: statybos sąmata tai neišlikusi, o juk romėnai turėjo tokia išvystyta biurokratiją, taip smulkiai aprašytas kiekvienas jų gyvenimo aspektas, o štai Baalbeko statymas neaprašytas.
   Nekalbant apie tai, kad principato biurokratija už Romos miesto ribų buvo rudimentinė, tai tokia situacija yra su visais antikos paminklais, netgi ir su auksiniais Nerono rūmais. Viskas, kas mums liko- tai vieno ar kito rašytojo paminėjimas „Cezaris toks ir šioks liepė pastatyti tą ir dar aną“. Ir dar tie patys supainioti- pvz. toks Jonas Antiochietis didžiąją Jupiterio šventyklą priskyrė Antoninui Pijui, nors archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad tai I a. statynis.
   Iš kur jie ta Neroną ištraukė, vienas Dievas žino- jis fundavo vieną altorių, tačiau darbai tesėsi daugiau nei šimtą metų ir pačių romėnų manymų kompleksas buvo baigtas II a. pab.
   Ne Baalbeko kaltė, kad Vitruvius jo neaprašė.
   Kas dėl statynių Romoje „menkumo“, tai prisiminkim kur pati Roma įsikūrusi. Plytų naudojimą lėmė geografinė lokacija- toloka luitus tempti. Taigi statė iš plytų, atsiveždami marmuro papuošimui. Baalbeke gi, skaldykla „in walking distance“.

   Ir taip toliau. Gal tiksliau nurodyk sudominusius faktus, nes visos valandos čia neiškomentuosiu.