Grybauskaitė sarmatologiniame kontekste (2)

Visu pirma, pasinaudodamas proga, norėčiau išreikšti užuojautą Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos ir Lietuvos Nacionalinio Muziejaus administracijos bei kitų institucijų darbuotojams, kuriems tenka rimtai atsakinėti į Milvydo Juškausko raštus ir ypatingai- kelių policijos pareigūnams, kuriems tenka su juo bendrauti gyvai.

Demaskuotas melas

Ant LNM Juškauskas yra net labai supykęs, mat ši institucija ne tik atsakė padėti jam rinkti medžiagą, bet netgi neleido rengti jo jau surinktų įrodymų parodos. Atsisakė ir Prezidentūra, bet ant Prezidentūros, regis, tyrinėtojas nelabai supyko. Žinot- visgi PREZIDENTĖ ten. O vat tie niekšai iš muziejaus… Ne tik, kad neleido jam pačiam pasiviešinti, bet dar ir pavogė jo darbą!

Ir dar kartą: Antikos laikais graikai ir romėnai Sarmatija vadino visą rytų Europą, net ir tada, kai ten tų sarmatų ir kvapo nebebuvo likę. Todėl ir žemėlapiuose vos ne iki XIX a. figūruoja Sarmatija, juo labiau, kad XVII- XVIII a. Abiejų Tautų Respublikoje vyravo sarmatizmo kultūra, taip vadinama todėl, lenkų bajorija savo mitine genealogiją vedė iš sarmatų (kadangi, graikai ir romėnai rašė, kad rytų Europoje gyvena sarmatai- uždaras ratas gaunasi).

Ir tie žemėlapiai puikiai visiems visada buvo žinomi. Na, tiksliau tiems, kurie skaito knygas, bet juk tikras tyrinėtojas, renkantis „teisėtais būdais gautas įrodinėjimo priemones“ nenusmuks iki konferencinių plepių lygio ir nepradės skaityti knygų. Kas tada praeitį tyrinės?

Taip priėjom prie Juškausko teisėtai surinktų monetų.

Ne jokia ten Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir jokia Lenkijos Karalystė, o … TUS D.G. REX POLONIA M. D. L… (tiek teįskaitau), kas reiškia [STANISLAUS AUGUS]TUS D[EI] G[RATIA] REX POLONIA M[AGNUS] D[UX] L[LITHUANIAE]- STANISLOVAS AUGUSTAS IŠ DIEVO MALONĖS LENKIJOS KARALIUS LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS.

Čia yra tik valdovo titulas, jis nenurodo valstybės. Dėl aiškumo paimkime keliais šimtmečiais anksčiau iškaltą monetą:


Vėlgi, vienoje pusėje matome valdovo veidą ir titulą, tik kiek kitaip sutrumpintą ir išdėstyta. Kitoje įrašas skelbia (pažodžiui verčiant): GRAŠIS SIDABRO TRIGUBAS KARALYSTĖS LENKIJOS.

Paprastai valdovas, užimantis kelių valstybių sostus, ant kiekvienos valstybės monetų kaldavo tik savo, kaip tos konkrečios valstybės valdovo titulą (nors visaip būdavo- viskas priklausydavo nuo konkrečių aplinkybių), tačiau, kadangi Abiejų Tautų Respublikoje karaliaus ir didžiojo kunigaikščio titulai buvo oficialiai lygiaverčiai, juos abu legendoje būtinai ir iškaldavo. O jau kitoje pusėje pažymėdavo kurios konkrečiai federacijos narės moneta yra išleista.

O dėl „atradimo“, kad 1795 m. Lenkijos karalius buvo ir Lietuvos didysis kunigaikštis…

Suprantu, kad knygų skaitymas žemina doro tyrinėtojo vardą, bet nors penktos klasės vadovėlį… bent kartelį… bent tūrinį…

Taip leido. Nors Rusijos kariuomenė užgrobė Respubliką 1794 m., sutriuškinusį Kosciuškos sukilimą, valstybė buvo išformuota tik 1795 m. ir net po oficialaus valstybės panaikinimo, senoji valiuta ir daugelis valdžios organų dar kuri laiką funkcionavo. Okupuotos teritorijos integravimas vyksta palaipsniui. Turbūt tyrinėtojui bus naujiena, bet po 1940 m. birželio 15 d. dar ne vieną mėnesį Lietuvoje buvo atsiskaitoma litais. O kuo alga buvo išmokama 1990 m. kovą, tikėkimės, jis dar ir pats prisimena.

Livonija yra senasis regiono, apimančio maždaug dabartine Latviją ir Estiją pavadinimas. Jis dažniausiai vartojamas, ypač tokiuose schematiškuose žemėlapiuose, todėl, kad politinė to regiono istorija yra painoka.

Nuo XIII a, tai buvo gan nepatvari federacija sudaryta iš Livonijos Ordino, kelių vyskupijų ir Rygos miesto. 1561 m. įsigalėjus protestantizmui konfederacija buvo paleista ir naujai įsteigta Livonijos kunigaikštystė tapo LDK dalimi, o nuo 1566 m.- bendra Lietuvos ir Lenkijos valda. Gan greitai Livoniją iš lietuvių atėmė švedai, o iš jų- rusai.

Tiesa, kiek kitoks likimas buvo žemių esančių tarp Lietuvos ir Dauguvos. Čia buvo įsteigta Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė, kurios kunigaikščių tapo paskutinis Livonijos Ordino magistras (kaip nedidelė kompensacija už paslaugas Vilniui, tvarkant Livonijos paleidimą). Jis ir jo įpėdiniai, kaip Respublikos vasalai, čia sau ir valdė iki pat 1795 m., be kita ko, kaldami Kuršo talerius.

Vėlgi- knygas skaitantiems plepiams puikiai žinomas dalykas.

 

Tikrai negalvojau, kad kada nors taip pasakysiu, bet štai tokiame kontekste… Lileika visai išprusęs žmogus atrodo. Liublino uniją žino. Knygas skaito. Gandas eina, kad net bando viena pats parašyti…

Šia liūdna nata gal jau ir baigsiu.

—-

iliustaracija iš www.medievalcoinage.com

Share
This entry was posted in Milvydas Juškauskas, Sarmatai. Bookmark the permalink.

4 Responses to Grybauskaitė sarmatologiniame kontekste (2)

 1. lyvis says:

  Papildau įrašo REXPOMDL skaitimą. REX -- karalius, PO -- Lenkija, M -- trečias luomas, DL -- Dux Lithuania. Įrašas SIGISMIII skaitomas SIGI(S) antro luomo įšraiška. Prisiminkime Sigutės pasaką. (S)M -- trečio luomo įrašas, Šituose įrašuose blaškosi PO kuris yra grobikas jotvingių -- sudūvių darinio. lyvis

 2. lyvis says:

  Nepilnai įrašiau (S)MIII. Pasitaisau. lyvis

 3. lyvis says:

  Gaila bet tenka dar karta papildyti (S)MIII -- t y SARMATIJA. Esu nusidėjęs labai nusidėjęs. lyvis

 4. lyvis says:

  Gaila bet pagrindinį įrašą ištrynėte štai jis:
  Pirmos eilutės įrašas GROS ARG skirtas pirmam antro luomo ženklui – ereliui. Sidabras antro luomo metalas. Antros eilutės įrašas TRIP REG skirtas viduriniam trečio luomo ženklui, kur matome virš skydo ir karūnos tris statmenas t y skaičius tris. Trečios eilutės įrašas skirtas ženklui vyčiui tik nesuprantama kodėl čionai POLONI. Išvada kur turi būti LITHUANIA atsirado svetimkūnis POLONI t y isigalėjo šudrinis darynys Poloni šudros laikmetyje. Pažeistas žemės energetinis laukas t y darnos tvarka. POLONI tai krikščioniškos grobikiškos jėgos, nesidrovėdamos įsivardija save monetose kaip valdantis luomas pažeisdamas luominę tvarką. Valdantis luomas yra trečias luomas ką ir matome monetoje karūną trečiame luome. Lenkai grobikiškai įsiteisina valdžioje su akiplėšiškom klaidom pažeisdami darnos tvarką su krikščionišku valdimu iki šios dienos.