Česlovas Gedgaudas „Mūsų praeities beieškant“, IV dalis (1)

Taigi, grįžtam prie didžiojo veikalo.

Ketvirtoji dalis skirta pateikti trumpa mūsų pavogtosios istorijos apžvalga nuo seniausių laikų iki Mindaugo. Jeigu jums kyla klausimų, kodėl šis skyrius įkištas į knygos vidurį, tai tik todėl, kad nesant genialus lietuvių praeities tyrinėtojas.

ĮŽANGINĖ PASTABA

Gedgaudas pradeda paaiškinimais, kad gotai=gudai=lietuviai (teorija, kurią šiandien labiau siejam su Statkutės vardu). Po to- ilgas moralas apie pražuvusią mūsų didybę ir dar kart pakartojamas troškimas atverti akis. Čia dar įterpiamas ir lietuvių-gudų-gotų istorijos pirminis taškas- 1490 m. pr. Kr., kuri Gedgaudas nusirašo nuo Jordano. Šis gotų istorijos pirminių taškų laikė legendą apie konungo Berig išsilaipinimą Vyslos aukštupyje (legendą, kuria, regis, pats Jordanas ir sugalvojo).

Toliau lietuvių-gudų-gotų istorija pateikiama keturiose lentelėse.

[visos keturios lentelės]

I LENTELĖS APTARIMAS

Palikęs Berigo lengendą nuošalyje, Gedgaudas šoka iškart prie karaliaus Undenaužio. Pasaka maždaug tokia: gyveno karta Egipto faraonas Sesotris, kartas turėjo pomėgį keliauti vežime, įkinkytame keturiais nugalėtų šalių karaliais, būdamas tikras ekscentrikas, kiekvienai savo pergalei paminėti jis statydavosi po paminklą (kas anot Gedgaudo buvo „nekasdieniška iniciatyva“). Šitas Sesotris labai rūpinosi, kad jo kinkiniui karalių netruktu, todėl nuolatos kariaudavo. Kai jau užkariavo pusę Anatolijos, nusprendė įsiveržt į… Ukrainą, kuri tuo metų priklausė Gintaro kelio imperijai. Nepaisant pradinės egiptiečių kampanijos sėkmės, karaliaus Undenaužis sumušė Sesotrį ir nuvijo jį iki pat Nilo. Nutiko tai 1290 m. pr. Kr.

Čia, mieli skaitytojai, ne legenda. Tas įvykis atpasakotas abiejų kariavusių šalių sutampančiuose užrašuose. Be to, „bešališki“ stebėtojai, kaip graikai, romėnai, sicilai, paliudija tą patį. Faraono Sesotrio (kitaip Sethysis, Sethis, Susacus, Gethosis, Zethus, Vesosis, Aegyptus) minėti žygiai aprašyti Justino, Herodoto, Diodoro… (p. 167)

…ir taip toliau: Gedgaudas išberia ilga seriją vardų ir trumpai aptaria skirtingus Sesotrio karaliavimo datavimus, bakstelėdamas lietuvių aplaidumui:

Mūsiškė Enciklopedija, deja, tik prabėgomis teužsimena apie tris Sesotrius, bet juos visus nukelia į dar ankstesnius laikus: XVII-XVIII amž. prieš Kr. (p. 167)

Legendos kilmė gan aiški: Herodotas aprašė tokį faraoną Sesostrį, kuris esą nukariavo visą žinomą pasaulį. Jordanas iš to nukalė legendą apie faraono Vesosio ir gotų karaliaus Tanausio karą (VI „Getikos“ skyrius).

Tačiau Gedgaudas žengė dar žingsnį pirmyn, tiksliau susipainiojo tarp šaltinių. Pažvelkim į duota Sesotrio fardo formų sąrašą:

Sethysis ir Sethis akivaizdžiai yra egiptiečių dievo Seto vardo formos, Susacus– tai viena iš Šišako formų. Tai Biblijoje minimas faraonas, su kuriuo kariavo Saliamono sūnus Rehabeamas (1 Kar 14:25). Vesosis paimtas iš Jordano, o Zethus ir Aegyptus– graikų mitologijos personažai. Aigipto įterpimą dar kažkiek suprantu, bet Zetas tai iš visai kitos operos.

Beje, dar apie Gedgaudo istorijos išmanymą:

Karalių kinkimo būtinumas kilo ne dėl faraono išdaigų pomėgio. Visai ne. Tais žiliausios senovės laikais, dar prieš raitelių Hiksų antpuolį, Egipte arkliai nebuvo žinomi. (p. 167)

Nepamirškim, kad Gedgaudas Sesotrį datuoja 1290 m. pr. Kr. O Hiksai iš Egipto buvo išvaryti XVII dinastijos pabaigoje, XVI a. pr. Kr. viduryje. Beje, visi istoriniai Sesotriai valdė jau po pirmųjų hiksų ir egiptiečių susidūrimų XI dinastijos laikotarpių.

Ir jau aptaręs Sesotrį, Gedgaudas atsigręžia į Berigą. Pradžiai- trys puslapiai brainstorming’o (p. 168- 170) apie viską nuo senovinės ginklakalystės technologijų aptarimo iki priesaikų Kijevo Perunui, sutvirtintų evangelija pagal Matą (?). Viso šio skiedalo pradžioje Gedgaudas prikiša germanistams nenuoseklumą: esą atmesdami legendas, „kaip šlamštą“, jie tuo pačių laikosi įsikibę Jordano pasakojimo apie Berig, „kaip evangelijos“ (tai, kad gotai tebėra kildinami iš Skandinavijos, Gedgaudui susirodė kaip laikymasis teorijos, kad gotų kultūra kilo iš trijų laivų ekspedicijos, aprašytos Jordano).

Aišku, Jordano pasakojimas, ko gero, atspindi pačių gotų istorinę tradiciją, tačiau tai niekaip nerodo Berigo istoriškumo, ar kad koks germanistas kada nors tuo tikėjo pasakojimu apie Berigą. Ankstyvasis gotų istorijos periodas siejamas su Vielbarko kultūra, kurios egzistavimas niekaip nesusijęs su tuo, kokias legendas užrašė Jordanas. Juolab, Plinijaus Vyresniojo Gutones ir Tacito Gothones paminėjimai tiems pabaisoms germanistams visada buvo svarbesni už Jordano Berigą.

Gedgaudas germanistus pliekia nesigailėdamas:

Trumpai tariant, jie elgiasi lyg niekad gyvenime negirdėję prakalbose pamoksluose ir šiandien vartojamų alegorijų, metaforų, palyginimų, parabolų, hiperbolų, amplifikacijos, simbolikos ir daugybės kitų įmantriausių retorikos priemonių, kurios senovėje sudarė tradicinį eiliuotos istorijos stilių.(p. 169)

Nereikšminga smulkmena: Jordanas (kaip ir Herodotas, Plinijus, Tacitas etc.) rašė proza.

Po kelių puslapių Gedgaudas aiškina savo interpretacijos metodą:

Senovėje iš viso neturėta žodžių Tėvynei, Meilei, Vargui, Laimei ir t.t išreikšti.

Kai tik užeidavo kalba apie tuos abstraktus, jų vietoje automatiškai apsireikšdavo jų atitinkami simboliai: Dievai ir Deivės. Todėl grubiai suklystume, kalbėdami apie mūsų Dievų daugybę. Iš tikrųjų tebuvo tik vienas Visagalis Sotvaras[…] Tie gi visi antriniai „Dievai“, Pusdieviai, Močios Šventos, Senuoliai, Gemaliai, Didvyriai, Šventieji ir t.t. Tai tik anų laikų gramatiški išsireiškimai abstraktams, kuriuos visi taip ir suprasdavo[…]

kai dainius byloja, jog Amazonės nusipjaudavusios dešinę krūtį, kad geriau šaudyti iš lanko, arba išnaikindavusios vyriškos lyties vaikus, palikdamos tik mergaites, tai, tokias alegorijas pažodžiui imant, išeina tik nesąmonės- per dvi kartas Amazonių gentis būtų išsibaigusi. Čia tik norėta puošnių epo stiliumi pasakyti, jog Tėvynė atiduodavusi pusę maisto išteklių karo reikalams, o jos sūnus žūdavo ją ginant.(p. 174)

Ir čia mano smegenys išsijungė…

Pirmąją lentelę Gedgaudas nagrinėja nuo 169 iki 180 puslapio (neskaičiuojant anksčiau „sutvarkyto“ Sesotrio). Visame tame šokinėjime nuo Justiniano prie Radvilų žemėlapio ir nuo lenkų sakmių prie rusinų metraščių, aš tesupratau, kad amazonės- tai upių personifikacijos. Lyg ir, negarantuotų.

Šioje košėje man akis užsikabino prie žavingo ad hominem:

Pan Herr Brueckner- nuostabus gamtos nesusipratimas- lenkiškas vokietis ar vokiškas lenkas, taip pasipiktinęs neatremiamu faktų, jog vanduo (Vanda) tai tikrai ir yra lietuviškasis vanduo, kad deda net du šauktukus prie to konstatavimo- po vieną kiekvienai jo komplikuot siamo dvynių organizmo užgautai daliai: lenkiškai ir vokiškai...(p. 173)

Ir štai dar nuostabus lingvistinio išprusimo pavyzdėlis:

gausingomis salomis nusėtą Dniepro tekmę[…], dar net XII šimtmetyje po Kr. paliudyta Ingaurio Žygio Sakmėje, kur Dnieprui prikergiamas „saluviečio“ titulas (Dniepr Slavutic) (p. 172)

Kažką suprast pradėjau tik 180 puslapyje, kur aiškinama, kad Aleksandras Didysis buvo pusiau gudas, pusiau trakas, gimęs iš Trakijos karaliaus Pilypo ir gudų karalaitės Medupės.

Aiškinti, kad Pilypas buvo makedonas, o ne trakas, turbūt neverta. Kaip beje ir to, kad jo motina buvo Olimpija. Trakė Meda– visai kita Pilypo žmona.

Share
This entry was posted in Česlovas Gedgaudas, Gedgaudas, Knygos and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

126 Responses to Česlovas Gedgaudas „Mūsų praeities beieškant“, IV dalis (1)

 1. troy says:

  Tokia eretiška mintis -- kiek buvo Berensnevičius nusidėjęs sarmatiškuoju būdu? ?
  Kažką pamenu apie langobardus?

 2. troy says:

  Beresnevičius, aišku, Gintaras.

 3. Kaip ir nelabai. Tiesa sakant, man Beresnevičius+longobardai nieko atmintį nesužadiną.
  Beresnevičius labai palankiai žiurėjo į Vaidevutį si Brutenių ir Šventaragį, ieškodamas tuose mituose baltų religinio gyvenimo atspindžiu, kas man atrodo labai ir net labai pritempta.

 4. Tik nedidelis pataisymas, dėl Seto. Tai veikiausiai užuomina į XIX dinastijos faraonus Sečius, nors logikos tam per daug nesuteikia, gal tik chronologija geriau atrodo iš šalies. Bet vistiek nuo to nei kiek ne geriau.

  • Gali būt, Setis I apie 1290 kaip tik ir valdė. Nors kas jau dabar atkas, ką jis čia tiksliai turėjo galvoje. (Be to Setis, tai irgi vedinys iš Seto)

 5. Vardulis says:

  Tai bent! Gedgaudą išdrįso kažkas paišdarinėti!
  Va, Lietuvos profai tyli it nebyliai… gal nėr mokslininkų pas mus jau? – tik dėstytojai ir žurnalistai belikę.
  Teisingai Gedgaudas rašo savo knygoje, kad kalbininku patampama tik 20-30 metų archyvuose „pagraužus“ knygų.
  O šiaip, „Mūsų Praeities Beieškant“ knyga įtraukia iki padilbių, ir jei kas, mano, kad šią knygą galima neatsakingai pasiskaitinėti, praleidžiant nesuprastas vietas – tikrai pavažiuoja stogas! Kaip pats autorius mini, jis nieko nėra išsigalvojęs ir nuo saves pridėjęs – visi jo minimi įvykiai iš kitų žmonių darbų bei kronikų ir lielgandų (!) (visada nurodo šaltinį), jo asmeninis indėlis: atlietuvinimas to, kas atsilietuvina, pasiremiant daiktiniais faktais bei pripažintais kalbotyros dėsniais (jo juk specialybė – vietovardžiai), na ir, galų gale, sintezė visa ko gauto. Profesionaliai atliktas darbas. Knygoje: vieni faktai paremia kitus, iš skirtingų mokslo sričių – susidaro pilnavertis proistorijos vaizdas. Aišku, akivaizdžiai, aprašytieji autoriaus „tabu“ veikia! Ne visiems pavyksta atsikratyti, bent jau iš kart., išankstinių nuostatų ir „tiesų“. Bet, galų gale, protas nugali! Manau, ši knyga įeina į pasaulinį aukso fondą ir dar bus tinkamai pripažinta ir įvertinta. Jau įsivaizduoju, kai po kokių 5-10 metų koks amerikonas tikras mokslininkas ją „atras“ ir plačiai apskelbs – visokie bum-bl-auskai persivers aukštielninki ir pataps bum-bala-vyčiais! 🙂 Prašvitimas, žodžiu.

 6. vardulis says:

  Rašytojau! esi sukčius ir sapaliotojas, nes trini tavo rašliavą sudirbusius pasisakymus!

 7. vardulis says:

  … na, taip ir nesuprantu: tai mano komentarai yra tai nėra… kas čia? „sausainiukai“ naršyklėje kokie?

 8. Niekas čia tamstos netrina, dar ne tokius palikau…
  Tiesiog buvau išvykes pusei savaitės ir tiek.

 9. Leo Lenox says:

  Profai savo laiką skiria rimtoms istorijos studijoms. Profų diskusija su fantastais reiškia pergalę fantastams. Tai nėra legitymi istorinė pozicija, todėl niekas su ja ir nediskutuoja. O Gedgaudas yra arba protiškai nesveikas, arba fantazuotojas, meluojantis visiems tiesiai į akis ir apsimesdamas, kad „nuo savęs nieko neprideda, atlietuvina kas nulietuvinta“. Jo teiginiai yra išgalvoti, jis nemoka istorinių kalbų (iš vertimų matyti) ir šaltiniai, kuriuos jis visada nurodo, yra arba pasakos, arba pezalai. Nekalbant apie tai, kad joks save gerbiantis universitetas nesuteiktų jam už tokias nesamones bakalauro laipsnio su savo logotipu.

  • vardulis says:

   Na, nors vieną faktelį, kur Gedgaudas yra primelavęs?!
   Dar nė vienas Gedgaudo kritikantas tokių nėra pateikęs: apsiriboja tik bendrais pasišaipymais, dar kartais orginaliais teksto iškraipymais ir vėlesniais pasišaipymais, ar mini, kaip poterius, didžiausius vokiečių 19-20a. autoritetų šovinistinius teiginius pakartoja – taip tai „tikri“ neabejotini faktai.
   Kaip pas mus gerai sakoma: kieno vežimi sėdi to ir giesmę giedi…

   • Nuo ko čia pradėti? Šitoje dalyje: Egiptiečių žygis į Ukrainą, Makedoniečio motina.
    Galima ir nuo pradžių: pirmajame skyriuje turime 1387 vasario 20 d. privilegijos genocidą, Vaidilos karjerą, konsulą Lucius Valerius Flaccus, „pagonio“ etimologiją- ir taip be galo.

  • besidomintis says:

   Kazkodel profai tiek malku pasikrove nuo fantasto Viktor Suvorov, kad tepajegia lyg turgaus apgavikai parasyti kritiska kurini Viktor Surovoe, Ledokol -- 2.

 10. vardulis says:

  O tamsta šaltinius pagal Gedgaudo duotas nuorodas sutikrino? Gedgaudas pabrėžia, kad visi istoriniai faktai paimti iš kitų, pripžintų profesionalų darbų. Taigi, ką čia bandote prikišti – tai tik įvelti į buvusį ar dar vis tebesamą šaltinių interpretavimo ginčą tarp profesionalių istorikų. Betgi kalba apie tai, ką Gedgaudas yra prisvaičiojęs, kaip tamsta nori parodyti. Taigi ką? Kad atlietuvino, pasiremdamas vardotyra žodžius? Ir dar daugiau, savo kalbines išvadas parėmė istorinais šaltiniai, legendomis, archeologija, geografija ir ekonomika. Taip nuversdamas nuo pjedestalo šovinistinio pangermanistizmo nepajudinamą stovylą.

  • *O tamsta šaltinius pagal Gedgaudo duotas nuorodas sutikrino?*
   Skirtingai nuo tamstos- taip. Bet tik egzistuojančių.
   *Gedgaudas pabrėžia, kad visi istoriniai faktai paimti iš kitų, pripžintų profesionalų darbų.*
   Gedgaudas meluoja. Dauguma tų „faktų“ netgi nėra faktai.
   * Betgi kalba apie tai, ką Gedgaudas yra prisvaičiojęs, kaip tamsta nori parodyti. Taigi ką?*
   Kartojų: Egiptiečių žygis į Ukrainą, Makedoniečio motina, 1387 vasario 20 d. privilegijos genocidas, Vaidilos karjera, konsulas Lucius Valerius Flaccus, “pagonio” etimologija- sąrašas begalinis.

   • vardulis says:

    Pagal tamstą, senovės Egiptiečių žygio į Ukrainą nebuvo, Makedoniečio motinos nebuvo, 1387 m. su krikštu susijusių represijų nebuvo, Vaidilos karjeros nebuvo, „pagonis“ lotyniškas žodis (su neišaiškinama etimologija), ir „begalinis“ sąrašas kitų dalykų kurie neužtvirtinit vokiečių bei lenkų autoritetingų mokslininkų, todėl yra neegzistuojantys. Čia ne įrodymai, šaltiai neprieinami – gal ne šiaip sau jie lietuviams neprieinami? Visgi Gedgaudo įrodymai neapsiriboja kažkuriais vienais šaltiniais! pas jį įrodymai paremti kryžminiais duomenimis iš įvairių susijusių mokslo sričių! Skirtingai nuo vokiečių ir lenkų mokslinčių. Tai netgi, dėmesingesniam tyrinėtojui krinta į akis ir be Gedgaudo darbo! Faktai, neigiantys krikščionių vokiečių (ir lenkų) kultūros pranašumą bei senumą: 1) kalbotyra (pati lietuvių kalba, Europos vietovardžiai, vardažodžiai; bei nevykusi „indoeuropietiška“ sapalionė – tuščiomis prielaidomis remta teorija, rodoma kaip tikras faktas, 2) archeologija, 3) legendos. 4) etnologija, 5) politika (nuolatiniai primygtiniai perdėti pabrėžimai ir priminimai apie lietuvių kultūros atsilikimą ir nepilnavertiškumą). Šito pilnai pakanka pradėti visos 19a. pangermanistinės isterijos peržiūrą. Pabrėžiu – šiuos faktus esu pastebėjęs nebuvau net girdėjęs apie Gedgaudą, o Kojelavičius man tada išrodė kaip koks pasakorius. Va kaip giliai mūsuose įra įvaryta nepilnavertiškumo šaknis, kad net akį spiginantys faktai neprasibrauna ligi sveiko proto lygio!

   • besidomintis says:

    Laikau rankose Joseph Gregor knyga olandiskai ‘Alexander de Grote’, 1942, kur labai aiskiai aprasyta motinos kilme, istorija, kazkodel sutampa su Gedgaudo aiskinimu. Motinos aplinkos vardai ir vietovardziai lietuviski, atsiprasau, jei uzgavau, trakiski.

 11. vardulis says:

  Mokslininkas archyvaras niekad neperspjaus mokslininko tyrėjo – tai skirtingi lygiai. Tamsta vadovaujasi ne moksline logika, o autoritetingu antspaudu. Viskas.

  • *Tamsta vadovaujasi ne moksline logika, o autoritetingu antspaudu*
   Šiaip jau tai tamstykės metodika: Gedgaudas teisus, nes jis sako, kad remiasi pripažintais darbais. Ir aplamai- Gedgaudas teisus, nes jis teisus.

   • vardulis says:

    Gedgaudas teisus, nes jis logiškai analizuoja mokslinius faktus ir daro logiškas iš tų faktų išvadas. Čia ne lenkų „bože po litevskų nerozumi“ – po temu litvini, žmūdzini, goci, poganstvo brudne holopy s bolotov… Visa šiuolaikinė Lietuvos istoriografija remta neapykanta ir išankstine lietuvių nekultūringumo iki krikšto (ir po jo) nuostata – kas savaime yra melas neatitinkantis faktų (istorinių, archeologinių, entnologinių, lingvistinių) – todėl lengvai paneigiamas.

   • besidomintis says:

    Kiek klysta Gedgaudas ? Tiek, kiek kiekvienas pirmeivis -- tai ne taip pasake, tai ne taip issireiske, tai dar nezinia ka ne taip pasake. Geriausias pavyzdys yra dar vieno lietuvio genijaus, nepripazinto sioje srityje, tai dr. Jono Basanaviciaus teigimas, kad trakai yra lietuviu proteviai. Bulgarai nudirbo fantastinius darbus sioje srityje, tapo pasaulinio garso autoritetais, kai Lietuvoje oficialieji istorikai ir kalbininkai dar ir siandien kvatojasi arogantiskai is sio tautos patriarcho teigimo. Suklydo tik del vieno -- tada ir trakai buvo lietuviai, nusiskalavo lietuvybe iki Nemuno vidurupyno iki 21 amziaus.

   • kreivarankis says:

    Besidominčiam -- pala, kurioj srity bulgarai nudirbo „fantastišką darbą“? Turi omenyje, kad bulgarai pagrindė Basanavičiaus hipotezę apie tai, kad senovės trakai buvo lietuviai?

   • besidomintis says:

    Mane stebina zmones, kurie nieko nezinodami ir neismanydami is karto neigia ar reikalauja greito atsakymo is zinanciojo. Dar Homeras zinojo, kad vienas asilas gali uzduoti tukstanti klausimu tukstanciui isminciu, kurie liks kaip vaikai naivus ir nepajegs atsakyti vienam asilui. Kazkodel aiskini, soki i akis, bet net nesiteiki Google pasiieskoti pagal mano duotas nuorodas, gal angliskai nemoki, be rusu ir lietuviu kalbu visa kita tera tik pauksciu kalbos paciam ir ‘setoniska’. Baisu, kai durnius tampa aktyvistu.

   • Kokios „mavo duotos nuorodos“?
    Kolkas tamstos postai tėra ilgas aiškinimas koks tu genijus ir kiek daug dalykų išmanai ir išstudijavai (kas, beje yra akivaizdus melas).

   • besidomintis says:

    Thracian languages, Duridanov, ieskokis toliau pagal nuorodas, rasi. Protingas zmogus supranta is puses zodzio ar uzuominos, o ‘dla osobo tupyx’ kartok nekartojes …

 12. *Pagal tamstą, senovės Egiptiečių žygio į Ukrainą nebuvo, Makedoniečio motinos nebuvo, 1387 m. su krikštu susijusių represijų nebuvo, Vaidilos karjeros nebuvo, „pagonis“ lotyniškas žodis (su neišaiškinama etimologija)*
  Gal pasiskaitykit, kas aukščiau parašytą, bo jau už*****so kartoti.
  O dėl viso kito: keliaukit jūs į kokį psichologijos forumą. Ten jūsų nepilnavertiškumo kompleksas gal kam ir bus įdomus.

  • vardulis says:

   Matyt tamsta turi patirties pats su psichologais? he he

   • *Gedgaudas teisus, nes jis logiškai analizuoja mokslinius faktus ir daro logiškas iš tų faktų išvadas.*
    Kur?
    *Visa šiuolaikinė Lietuvos istoriografija*
    Katros ponulis ir akyse nematęs

 13. vardulis says:

  „Kažką suprast pradėjau tik 180 puslapyje“ – šio rašinio autoriui derėtų sugrįžti prie knygos studijavimo nuo pradžių! visa pirma pusė knygos nesuprasta! Pradžioje knygos ir yra svarbiausieji lingvistiniai įrodymai.

  • O jeigu taip visą tekstą perskaitytum, o ne vieną sakynį? (kadangi matomai tingisį aiškinu: aš čia kalbėjau apie ši konkretų skyrių, o ne visą knygą)

 14. vardulis says:

  „*Gedgaudas teisus, nes jis logiškai analizuoja mokslinius faktus ir daro logiškas iš tų faktų išvadas.*
  Kur?“

  – o, kad ir tos „pogonio“ etimologijos atveju!

 15. vardulis says:

  „*Visa šiuolaikinė Lietuvos istoriografija*
  Katros ponulis ir akyse nematęs“

  – manau užtenka buvo pasiklausyti bumblauskų ir gudavičių per TV bei pasiskaitinėti baranauskų istorijos forumus, kad suprastumei vieną esminį faktą: „iki krikšto neegzistavome“.

 16. Kadangi mintis perskaityti, ką aš čia parašiau, prieš draskant akys jums kelią alergiją, cituojų:
  „Paganus- ne žemdirbys, o valstietis arba sodietis, kaimietis. Analogas būtu miestietis. Šiems žodžiams irgi nėra atitinkamu veiksmažodžių. Mano išvardinti žodžiai reikškia valsčiaus (sodžiaus, kaimo, miesto) gyventojas. O paganus atsirado iš pagus- smulkiausio Romos imperijos administracinio vieneto.
  Beje, tai gan aiškiai rodo, kaip gerai Gedgaudas mokėjo kalbas.“
  http://pseudohistorian.wordpress.com/2010/11/08/ceslovas-gedgaudas-„musu-praeities-beieskant“-i-dalis-1/

  • vardulis says:

   O dabar pateikite Gedgaudo „paganus“ etimologiją, mes ir palyginsim kuri pagrįstesnė.
   PS, net ir taip akivaizdu, kad jūsų pateikta „paganus“ žemdirbio etimologija yra nebaigta – kur veiksmažodis? Gal lotyniškai „paganyti“ reiškia „arti“, „auginti“? Ar gal „indoeuropietiška“ šaknis „pagan“ kokia su reikšme reikiama yra? Tiesa, tamsta lotyniškai skaito? Įdomu kaip šaltinius sutikrino… žmogus.

   • *O dabar pateikite Gedgaudo „paganus“ etimologiją, mes ir palyginsim kuri pagrįstesnė*
    Bent nuoroda paspaust netingėk.
    Ir apskritai, pradėk kažkiek skaityt kas rašoma.

  • vardulis says:

   „O paganus atsirado iš pagus- smulkiausio Romos imperijos administracinio vieneto.“
   Va radau iš tos pačios išgalvotos „indoeuropean“:
   pagan Look up pagan at Dictionary.com
   late 14c., from L.L. paganus „pagan,“ in classical L. „villager, rustic, civilian,“ from pagus „rural district,“ originally „district limited by markers,“ thus related to pangere „to fix, fasten,“ from PIE base *pag- „to fix“ (see pact). Religious sense is often said to derive from conservative rural adherence to the old gods after the Christianization of Roman towns and cities; but the word in this sense predates that period in Church history, and it is more likely derived from the use of paganus in Roman military jargon for „civilian, incompetent soldier,“ which Christians (Tertullian, c.202; Augustine) picked up with the military imagery of the early Church (e.g. milites „soldier of Christ,“ etc.). Applied to modern pantheists and nature-worshippers from 1908.
   paynim Look up paynim at Dictionary.com

  • besidomintis says:

   Aksioma, kuria remiasi lyginamoji kalbotyra -- kur veiksmazodis zodziui ‘paganus’, o jis tik lietuviskas ‘paganyti, paginti’. Tukstanti kartu teisus Ceslovas Gedgaudas.

 17. vardulis says:

  „Ir apskritai, pradėk kažkiek skaityt kas rašoma.“
  – kad tamsta tik lieja savo nepasitenkinimą tuo fantazuotoju neišmanėliu Gedgaudu, kaip įrodyma pateikdamas krūvas kažkokių teiginių apie sesiotrius bei apsčiai šerdamas skaitytoją angliškai traskribuotais vardais. Aš tikrai negaliu (nesu toks specas) viso to užginčyti, ir nesiruošiu. Esmė kitur, o būtent, Gedgaudo iškeltose idėjose, dėl lietuvių tautos senovės, va čia tikrasis aruodas. Be to, kaip jau mini pats gedgaudas visas įvykių datas ėmė iš istorikų darbų. Taigi, tas smulkmeniškas kabinėjimasis prie detalių atrodo apgailėtinai ir tikrai nelabai įdomiai skaitosi…

 18. Leo Lenox says:

  Gedgaudo idėjos, kad ir kaip jos taip bandomos prastumti, yra ne lietuviškumo aukštinimas, ne kažkokios tautos senovės atradimas. Tai yra elementarus nenoras mokytis, nenoras imti nagrinėti savos istorijos. Nežinau, kodėl taip smarkiai yra nenorima, tačiau akivaizdu, kad nėra pasidomėta net ta tikros, istoriniais šaltiniais paremtos, istorijos dalimi, kuria galėtų net ir tokie vaikišką tautos istorijos sampratą puoselėjantys pasakoriai didžiuotis.
  Nežinau, kaip tau, bet man 2500 lietuvių kariuomenės riterių, išvargintų ilgos ir sudėtingos kelionės, tačiau įkvėptų Jono Karolio Chodkevičiaus ir karštos maldos prieš mūšį, ataka prieš pakalnėje stovinčią kone keturis kartus didesnę Švedijos karaliaus kariuomenę, puolimas su karo šūkiu „Mušk“ lūpose ir tame Kirkholmo mūšyje pasiekta pergalė sukelia daug daugiau teigiamų emocijų, nei visi Gedgaudo paistalų tomai. Poreikis tokiems niekams kyla ne dėl to, kad mūsų istorijoje nėra kuo didžiuotis. Jis kyla dėl to, kad bijoma pažvelgti į istoriją, manant, kad kažko, kuo galėtum didžiuotis, atrasti nepavyks. Šis išankstinis nusistatymas -- o ne profesionalūs istorikai -- yra didžiausia problema.

  • Vytautas says:

   Ponaiti. Malda yra galingas yrankis 🙂 Besidominciam siulau I.Ilgevicienies Sakme Apie Aiscius pasiskaityt,nes matau supranti kame kampas .

 19. besidomintis says:

  Atsitiktinai suradau si puslapi, ziu -- sviezi komentarai. Kazkodel bandant nuneigti Ceslova Gedgauda ir jo ‘Musu praeities beieskant’, dar niekas nebande pasilyginti savo kalbu zinojimu ir pirminiu saltiniu tomis mokamomis kalbomis skaitymu. Neigiantieji tera tik verstiniu ar pritaikytu, apkramtytu ir apciulptu teksteliu daugintojai, atrajojantys paste / copy budu. Kadangi bendrauju su zmonemis virs 10 kalbu, galiu skaityti ir suprasti ivairiais lygiais dar 20 kalbu, esu atlikes 300 kalbu visuose zemynuose ir zmoniu rasese lyginamaja studija, kadangi puikiai ismanau teologija, filosofija, tiksliuosius mokslus, esu inzinierius pagal issilavinima, prekybininkas pagal dabartini darba, ismanau dar keliolika mokslu gana neprastai, kai esu kvieciamas ir destyti i universiteta inzineriniu techmologiju, ir dirbti agronomu zemes ukio bendroveje, pakvietusieji nustebo, kad neturiu agronomo diplomo, siuo metu dirbu prie isradybos, ruosiuosi patentuoti techninius isradimus, esu atlikes keleta atradimu, deja nezinojau, kad tai pasauliniai atradimai, kaip anglies C14 bukle dujine, ir paskutinius 10 metu intensyviai dirbu savarankiskai srityje -- negrai, 1 vyras ir 7 moterys, pries 70 tukst. metu susitike Kalahario dykumos rajone kalbejo lietuviskai -- rasau mazdaug 70-80 tukst. metu zmonijos istorija, tenka atrasti labai idomiu desningumu, sukuriau kalbos atsiradimo ir kitimo desningumu lentele, kuri kazkuo panasi i Mendelejevo periodine cheminiu elementu lentele, iskelti daugybe hipoteziu, visa tai ko keleriu metu skelbsiu, gal 2015, gal metais veliau, pradejau nuo skyriaus ‘Amerika’, kaip raktinio, kaip ir kito raktinio dalyko -- basku ir ju kalbos, dar vieno raktinio dalyko -- Altajaus -- Tunguso kalbiniu saknu, plataus issiskirstymo nuo Ugnies Zemes iki Vengrijos ir Turkijos, bei dar vienos civilizacijos -- Taivanio, arba ‘mata’, kaip jie vadina aki, nuo Velyku salu / Rapa Nui iki Madagaskaro. Teko issisaiskinti ir moksliniais faktais besiremianciu Tvanu, jo ivykimu, eiga ir pasekmemis, randais ir isliekomis zmonijoje iki siandien visame pasaulyje, kurie labai gerai atsispindi lietuviskumu savo zodziuose, varduose ir pavadinimuose. Pabaigai, noriu tarti raminantiji zodi -- Ceslovas Gedgaudas yra genijus, kuri galima lyginti su Niclas Capperniks heliocentrines sistemos sukurimu ir pripazinimu po 300 metu. Klausimas del Gedgaudo yra vienintelis -- ar jo vertintojas yra pakankamai protiskai pajegus suvokti begales mokslu paslaptis, jas suvokti kaip buitines smulkmenas.

 20. Leo Lenox says:

  Hm, tau tuomet turėtų būti… mažiausiai 84-i, bet ir tai Franzas Curie būtų aplenkęs tave C14 progonze.
  Įdomu, iš kur sužinojote, kad „negrai, 1 vyras ir 7 moterys, pries 70 tukst. metu susitike Kalahario dykumos rajone kalbejo lietuviskai“. Išties, archeologija? Video? Vizijos?.. Kaip jie vadino dykumą, kurią kątik pavadinote Kalahariu? (Puhuutko suomea?..) Ką manote apie galimą egzistencializmo priešpriešą moksliniam metodui? Kam laišką rašė šv. Paulius?
  Juokauju. Nebūtina atsakinėti. Tokio genialumo žmogui tatai juk vieni niekai. Parašyti Mikalojaus Koperniko vardą ir pavardę, tiesa, nevisuomet pasiseka. Bet, kaip garbaus amžiaus genijui, atleisiu. Beje, kur publikuota jūsų lyginamoji studija?..
  Česlovas Gedgaudas yra beprotis. Manau, jūs taip pat. Galimas daiktas, jūs ir esate Česlovas Gedgaudas.

  • besidomintis says:

   Niclas Capperniks, prusso, taip 1491 m.Krokuvos universiteto knygoje irasytas naujokas. Nezinote, o saipotes, kaip rasyti zmogaus varda ir pavarde pagal jo kilme ir pirmini uzrasa. ‘Puhutko suomeksi’ -- taip reikia klausti ‘kalbi suomiskai’, vel povo plunksnos isismeigimas i kvailio skrybele, nezinoti, bet aiskinti lyg zinovui. C14 dujines busenos -- taip 2006 m. pripazinta anglu mokslininku atradimas. Genetikos mokslas dar 1994 m. nustate, kad visi sios zemes zmones yra kile is Kalahario dykumos rajonu, kur 1 vyra negra susitiko 7 moterys negres, atkeliave nuo Tanzanijos -- Kenijos. Aristotelis yra vienintelis Filosofas, visi kiti iki ir po jo yra tik komentatoriai, o egzistencializmas savo eiga Kjerkegaard -- Heidegger -- Sartre atvede i kauptuku komunizma Kambodzoje. Man greiciau 84 metai atvirksciai skaicius parasius. Del publikacijos jau sakiau -- 2015, gal velesni metai kiti. Man labai idomi yra Viktoro Suvorovo kritiku elgsena per paskutinius 20 metu, kur egzistuoja tik zveriska neapykanta kitaminciui ir 0 argumentu. Internetiniame bendravime tai idomu patirti, kokia neapykantos lavina ir mane uzgrius. Lavinkites, skaitykite, bet ne dvisaku liezuviu neapykanta liekite.

   • Tai ką ten tokio bulgarų mokslininkai nepapasakosite? Ar kaip Kalahario negrų lietuviškumą nustatėte?
    Nors aišku, tai irgi būtu „apciulptu teksteliu“ atrajojimas, o esmė juk „Gedgaudo * iškeltose idėjose“, o ne kažkokiuose tai faktuose…

    *arba Suvorovo

   • Leo Lenox says:

    Sakiau juk, kad nereikia atsakyti. Nei klausimuose, nei suomiškai parašytos elementarios frazės klaidoje (specialiai įterpiau dvigubą u, o suomiškai pasakyti „[ar kalbate] suomių kalba, t.y. suomiškai“ reikia suomea, bėda ta, kad suomiai turi labai daug vietininkų, kurie visi verčiami, bent jau angliškai, „in“ -- google vertėjas negabus pateikti kitaip. suomeksi tektų versti „į suomių kalbą“ -- štai ir dešimtys ir šimtai kalbų…) nebuvo nieko, ko neišspręstų visagalis internetas. Išskyrus konkretesnius ar abstraktesnius klausimus, į kuriuos atsakyti taip ir nepavyko. Beje, turiu labai pagirti -- nuostabiai abstrakčiai argumentuota kalba -- genetikos mokslas nieko nenustato, nustato mokslininkai, kurie savo darbus publikuoja, o ne apie juos giriasi. O C14 (kas turbūt reiškia anglies atomą su… septyniais, jei neklystu, neutronais?) „dujinės būsenos“ -- nevisai žinau kas tai, tačiau nemanau, kad jūs galėtumėte paaiškinti. http://www.chemie.unibas.ch/~maier/PDF/PCCP9_127.pdf Galbūt šį straipsnį turėjote omenyje?

   • Vytautas says:

    gal kaipnors email galima jusu gauti ?:)

  • Leo Lenox says:

   Ėt, tas žioplumas -- kalbu apie vietininką, išverčiu galininku. Jūs mano „kaalbate suomiškai“ ištaisėte į „kalbate suomių kalboje“.

   • Leo Lenox says:

    Ar „kalbate į suomių kalbą“… Hm. Reikėtų pasitikslinti.

   • Leo Lenox says:

    Neveltui savimi suabejojau. Suomessa būtų „suomių kalboje“. Tad -- antrasis varijantas tikslus. Atsiprašau už nedidelį ekskursą, čia suomių kalbos dažnai prisiminti netenka.

   • besidomintis says:

    Gyvenau beveik metus vidurio Suomijoje, visada mano pazistami pabrezdavo -- suomeksi, liettuaksi, viroksi, ruotseksi, kaip nevartotina tuo atveju suomea, liettuaa, viroa, ruotsea.

   • besidomintis says:

    Suomiu kalboje tai butu suomessa, suomen kielessa“- labai abejotinas zinojimas, kai taip nejauciama linksniu.

  • besidomintis says:

   Cesare Lombroso ‘Genio e folio’ -- Genialumas ir pamisimas -- labai aiskiai apraso genialius darbus ir geniju pamisima, kuriu 90 procentu serga dieviskaja schizofrenija -- skilusiu protu, arba skystovarenija, atlietuvinus graikiskaji zodi pirminiu pavidalu. Esme genialumo -- numatyti desimtis ar simtus metu i prieki ar persokti mokslo kokybines bukles i ateiti.

 21. „Thracian languages, Duridanov, ieskokis toliau pagal nuorodas, rasi“
  Durinovo darbuose nera nieko, kas bent iš tolo kvepėtu trakų lietuviškumu.

  „Kazkodel profai tiek malku pasikrove nuo fantasto Viktor Suvorov, kad tepajegia lyg turgaus apgavikai parasyti kritiska kurini Viktor Surovoe, Ledokol – 2“
  Suvorovo kritikus, kaip matau studijot iš paties Suvorovo darbų.

  „Laikau rankose Joseph Gregor knyga olandiskai ‘Alexander de Grote’, 1942, kur labai aiskiai aprasyta motinos kilme, istorija, kazkodel sutampa su Gedgaudo aiskinimu“
  Tokiu atvejų Gregoro nusišnekėta, nes Aleksandro motina buvo Olimpija, o ne Meda.

  „Cesare Lombroso ‘Genio e folio’ – Genialumas ir pamisimas “
  Kad jus pamišęs (arba bent jau rimtai „pačiuožęs“) jau kaip ir aišku. O dėl genialumo- quod erat demonstrandum.

  • besidomintis says:

   Deja, gime Meda, kai istekejo uz Philippos, gavo Olumpia varda, veliau jau romenu laikais paciu graiku iskraipyta, del graiku kalbos kitimo procesu, i Olympia. Taip ir Kunosarges tapo Cynosarges / tai ypac pakito 5 amziuje, kai Roma uzeme dzukuojantys aushtragudai/, o tos mokyklos sekejai vadinami jau cinikais /cynikos, cynikoi dgs./. Broliu Wright lektuvas atrodo siu dienu salygomis kazkoks nesamoningas, kerepliskas, Me 209 dar pries WW II pasieke 750 km/h rekorda, kosmines raketos, iseinancios i orbita aplink zeme -- 7,9 km/s ir tai buvo pasiekta tobulinant per gerus 50 metu. Dar vienas labai puikus pavyzdys yra kaitrines lemputes sukurimas, kai Edisonas tik 607 medziaga prieme tinkama -- medvilnes siula, bet visiems zinoma, kad siandien naudojamas volframinis siulas. Paprasciausiai neteko patiems ka nors naujo sukurti, o tik saipytis is kitu kurimo -- klydimo procesu, palaukti, jei rezultatai bus geri, tada ir pasidalinti lauro vainiku bendrai.

  • besidomintis says:

   Palikime gal jau ta -eksi nuosalyje, to linksnio vartojima -- tebunie muistaksi. Niekada nesiruosiau buti verteju profesionalu, man svarbu yra skaityti, suprasti teksta, toliau -- susikalbeti su zmonemis, ta kalba kalbanciais. C.Lombroso taip pat buvo savo mokslu tevas, man keista, kad isjuokiant jo moksliskuma yra naudojamas jo paties pasakymas apie schizofreniku -- geniju ir ligoniu, santyki, negrazu ir negarbinga. Del genialumo, tai genijus yra Ceslovas Gedgaudas, man telieka jo pasekejo dalia, nusiraminkite, virsgarsinio naikintuvo, transatlantinio lektuvo ar kosmines raketos kurejo dalia.

   • Leo Lenox says:

    Kokių gi mokslų tėvas jis buvo? Psichikos sutrikimai buvo nagrinėti iki tol, ir po to. Jo teorija jau senokai yra įrodyta esanti klaidinga. Tad, su visa derama pagarba, Česlovas Gedgaudas yra ne genijus, o šarlatanas. Jo pasirinkta krypis nenuves niekur, galiu Jus užtikrinti. Netgi drįstu teigti, kad tas nedidelis kiekis istorijos mokslo, kurį man yra tekę sukurti, yra didesnis indėlis į to mokslo lobyną, nei šarlatanas, apie kurį šnekame. Nepykite, bet netikiu, kad kalbėjimas apie dalykus, kurie (tikimasi) yra nežinomi skaitančiai publikai (mano žodynai neranda tokio žodžio musitaksi), galioja kaip argumentas ginant savo poziciją -- ypač tokią ambicingą. Jūs savo „išradimo“ taip ir nepakomentavote, kaip ir lietuviškumo atradimo ir dar daugybės dalykų. Mane tik stebina kliedesių kiekis, kurį Jūs sugebate sugeneruoti per tokį trumpą laiką.

   • besidomintis says:

    Labai gaila, kai ir vieno zodzio pradine forma yra sunku, o dar sunkiau ji paraidziui pakartoti.

  • besidomintis says:

   Del Duridanov ‘The Thracian Language’ -- ten istisai traku zodziu etimologija atremta i lietuviu kalba, gal toks ‘brinkainis’ -- storas, bus ne nuo lietuvisko veiksmazodzio ‘brinkti’ ? Ar tai ne dr. Jono Basanaviciaus pasufleravimas ? Akademikas Z.Zinkevicius savo darbuose praauga savo paties isvadas -- tiesiog pritruksta dvasios, apima paniska baime pripazinti, kad Tambovo ar Archargelsko srityse naudojami ‘parshuk’ ar ‘drebusyna’, paimti is V.Dalio ‘Tolkovyj slovar russkogo jazyka’, terodo tu zemiu nulietuvejima, kaip ir Hercynia giria Vokietijoje, kurios vardo kilme pradeda kaip ir jau priimtai : Percunia > Hercynia > siandien Harz, taip pat rodo Vokietijos nulietuvejima, kurioje dar ir siandien lietuviskumo smeklu pilna : Schwentine, Maurine, Pelkum, Ruginefeld, Schirgiswalde. Olandijoje pries Maastricht olandu karaliaus Zwentibold /Sventyvaldis/ sostas buvo Susteren/Sosterenas/, kaip ir siandienines olandu princese dvaras netoli Amsterdamo Soest. Kaip ir Vokietijoje pries Dortmund isliko Soest, saksu karaliaus pries Karolio nukariavimus sostaviete. Vaziuojant po Belgija tiesiog gniauzia kvapa -- Geluwe, Droixthe, Flavine, Gent/Ganda tiek flamandiskoje, tiek valoniskoje dalyje. Tai tik dabartiniai pavadinimai, ka jau kalbeti apie istoriniu saltiniu vardus, kad ir Karolio Didziojo laikas is 8-9 amziaus.

   • besidomintis says:

    Kokie bejegiai ‘pseudohistorian’ ir ‘Leo Lenox’, buitiniu komunalines virtuves juokeliu lygiu saipytis bepigu, bet kai reikia paneigti Tambovo ‘parshuk’ ar Archangelsko ‘drebusyna’, kazko nutilstama, vel galvotrukciais sokami is jiems patiems tesuprantamu netasyto berno kabinejimusi prie zodziu. Pasiziurekite i Vokietijos zemelapi, bent internete, ne as ten lietuviskus vardus daviau ir ne Gedgaudas, tai lietuviu genciu istorinio palikimo dokumentavimas. Paneikite nors viena vietovardi ar tuos du rusu zodzius is Rusijos gilumos.

  • besidomintis says:

   Del Viktor Suvorov -- teko skaityti ir ‘tikruju’ kritiku, kurie aiskina apie potencialia Hitlerio 500 mln. kareiviu armija pries SSSR, ir J.Hofmann, ir E.Topitsch, dar keletos autoriu knygas, kurios tik papildo Viktor Suvorov, kaip ypac papildo Anthony C.Sutton. Dar sovietiniais laikais teko skaityti sovietiniu knygu, isleistu pries kara, apie pasaulines revoliucijos geri. man senelis paaiskino, kad po karo enkavedistai rade prieskarines sovietines knygas konfiskuodavo, paaiskino man, kad pries kara tiek prisimelavo, kad po karo istisai naikino savo kominterniskas knygas.

 22. Leo Lenox says:

  Jus jūsų pažįstami išdūrė. Na, nevisai išdūrė, -eksi priesaga gana specifinė, tad nenuostabu, kad nuo pradžių kalbos nesimokęs vartojate neteisingai. Niekada nesakiau, kad esu suomių kalbos ekspertas, tačiau šiek tiek jos ragavęs esu. Pakankamai, kad bent jau mėginčiau suprasti skirtumą. Suomea, taip pat kaip englantea, yra vartojama išreikšti „suomiškai“, „angliškai“ šiuo konkrečiu atveju. Man labai gaila, bet suomių kalbos dėstytojais Turku universitete pasitikėsiu labiau, nei Jūsų pažįstamais.
  Cesare Lombroso ‘Genio e folio’ nėra mokslinis veikalas, deja. Bent jau šiuolaikiniais standartais. Devynioliktojo amžiaus medicina vargiai bepripažino tik ką įvykusį proveržį -- skiepų atradimą, ką jau kalbėti apie iki šiol neišgydomas ligas. O ir tezė, kad „90 procentų genijų“ serga „dieviškąja šizofrenija“, nereiškia, kad visi sergantieji yra genijai. Genialumo esmę daug geriau atskleidė V. I. Leninas -- mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Bėda ta, kad žmonės mano, jog genijum gimstama. Deja deja, juo yra tampama -- tam reikia daug dirbti, daug mokytis ir tik galbūt -- galbūt -- pasiekti ko nors, ką kažkas kitas pavadintų genijaus darbu. Deja, šarlatanai dažnai pasitelkia tai, ką mano mylimas Thomas Paine pavadino „Paslaptimi“ -- kažką, kas nežinotina. Nebent, aišku, esi vienas išrinktųjų. Tad -- jei tu ne genijus, kaip tamsta, žinoma, esate, tuomet ne tau suprasti. Man tik suprasti elementarią argumentavimo logiką, minimalų argumentų pagrįstumą ir pažinti šiek tiek istorijos. Tačiau net ir aš matau melus, kurie teigiami įžūliau, nei bet kokia istorinė tiesa kada buvo.

  • vardulis says:

   O šarlatanu gimstama?… Tiek to. Pasakysiu kitaip: yra tokių žmonių, kuriuos pavadinčiau „kėdžių žmonės“, kas jiems svarbiausia? – jiem svarbiausia yra oficialusis statusas visuomenėje. Tai išeities taškas visame jų galvojimo procese. Tai visikai nėra susiję su mokslu ar kokia faktinių duomenų analize. Ir visa bėda, kad šiuolaikinė civilizacija yra tokių žmonių sistemos įkaitė. Iš esmės tai – „sukultūrinto“ (užguito) nusikaltėlio filosofija: verchai – dūchai.

   • Leo Lenox says:

    Ne, šarlatanu tampama, taipogi. Pavyzdžiui, rašant šitokias akivaizdžias fantazijas ir pateikiant jas kaip mokslą.
    Savaime suprantama, visi kiti turi būti būtent tokie žmonės. Nes kitaip samprata, kad pseudomokslas yra aukų mokslas, žmonių, kurie „neįtinka sistemai“ ar „nepataikauja verchams“ mokslas, praranda bet kokią prasmę. Visuomenėje be bitnikų nerasi liberalesnės terpės, nei mokslininkų bendruomenės. Vargiai besurasi tris istorikus, kurie sutartų bent dėl pusės vienas kito teiginių, tačiau jie visi nuolat grumiasi dėl savo teiginių ir pozicijų pagrįstumo. Pasakydamas ką nors „antisistemiško“ tu ne tik negausi per nagus. Tai, būtent atrasti kažką naujo, yra kone kiekvienam istorikui (kaip ir bet kuriam mokslininkui) didelė siekiamybė, mat tai reiškia, jog liksi įamžintas moksle labai ilgam. Tad bet koks argumentas apie „sistemą“, taikomas bet kuriai mokslo sričiai, yra net labiau niekinis, nei galėtumėte įsivaizduoti. Apie kažkokius „slėpimus“, „užsiciklinimus“ galime net nepradėti, nes turbūt joks istorikas nesudvejos, kuomet prireiks publikuoti sensacingą šaltinį ir po to, greičiausiai, sėsti į kalėjimą. Todėl sovietų laikais prie archyvų buvo fiziškai neprileidžiama, o ne istorikams grasinama ir tikimasi, kad jie nieko neparašys netinkamo. Buvo, aišku, taikoma ir antroji dalis, bet tik po to, kai atfiltruota informacija tepasiekdavo istorikus.
    Iš dalies man labai labai gaila žmonių, kurie, galbūt, visai tikėdami tuo, sugaišo daugybę laiko prie tokių dalykų. Kita vertus, nemanau, kad Č. Gedgaudas pats tuo tiki. Todėl jį ir vadinu ne bepročiu, o šarlatanu. Kita vertus -- ką man žinoti, galbūt jis ir beprotis, tikintis tomis nesamonėmis, kurias parašė.

 23. besidomintis says:

  Pseudohistorian ir co. manymu, Gedgaudas yra sarlatanas, o as -- jo iki pamisimo itikejes pasekejas, susirges didybes manija. Noreciau diskusija testi vadovaujantis logika. Dar karta pakartosiu siu dienu vokiskus pavadinimus -- Schwentine, Maurine, Pelkum, Schirgiswalde, Ruginefeld, rusu zodzius Tambovo kraste ‘parshuk’ ir Archangelsko kraste ‘drebusyna’. Noreciau sulaukti kvalifikuoto paaiskinimo siu pavadinimu ir zodziu, kokios kalbos tai zodziai, ju veiksmazodziai. Tai irodzius, laikysiu, kad ir as, ir Gedgaudas esame sarlatanai, savo sarlatanystes pasizadu baigti ir daugiau lietuviams smegenu neknisti. Priesingu atveju, teks laikyti jus arba silpnaprociais oligofrenais, arba pasamdytais sunimis aploti Gedgauda ir tuo paciu mane, kaip jo pasekeja.

  • Leo Lenox says:

   Na, kaip čia pasakius… Už epitetus epitetais neatsilyginsiu, bet mestelsiu vieną pastabą. Jei jau ieškome kažkokių senovės įrodymų vietovardžiuose, pirmiausia tektų žiūrėti į vandenvardžius. Tokia aksioma remiasi prielaida, kad vanduo yra būtinas žmonių bendruomenėms sėsliai įsikurti, tad kartų kartos gyveno prie vandens telkinio, kurį pavadino savo kalba. Tad, atradus vandenvardį, šalia juo pavadinto telkinio paprastai atrandamos ir gyvenvietės (t.y. archeologinių kasinėjimų metu). Tokiu būdu yra nurodoma, jog tam tikros kalbinės grupės atstovai buvo ilgam apsistoję tam tikroje vietoje. Žinoma, diletantiškai mėtantis sąskambiais galima prirankioti pačių įdomiausių dalykų. Nepaisant to, jie reiškia… ne, pala -- jie nieko nereiškia. Net jei jie ir yra lietuviškos kilmės, jie nenurodo chronologijos -- t.y. paršai į Archangelską nesunkiai galėjo būti vežami iš Lietuvos, pavyzdžiui, tarpukariu. Nesakau, kad būtent taip ir buvo, tačiau tokia žodžio kilmė atrodo logiškai pagrįsta. Tad loginiai šuoliai nuo sąskambio prie senovės lietuvių genčių yra mažų mažiausiai diletantiški. Gaila, kad savas diletantizmas yra pateikiamas kaip mokslinės žinios. Tačiau kitaip juk ir nesisuksi, kai neturi padoraus nuoseklaus išsilavinimo srityje, apie kurią kalbi.

  • Šiaip tai prieš nagrinėjant Archangelsko paršus ir Vokietijos vietovardžius, Besidominčiam priminsių vieną paprastą taisyklę : įrodymo našta visuomet gula ant kažką tvirtinančios pusės pečių.
   Nei man, nei Lenox nereikia teikti jokių kvalifikuotų paaiškinimų apie žodžių etimologijas.
   Čia jūs atėjote į mano blogą norėdamas kažką įrodyti, taigi prašom- duokit įrodymus.
   Laukiam.

   • besidomintis says:

    Labai gaila, kad su silpnaprociais toliau gincytis yra beviltiska. Kaip lietuvis lietuviams daviau labai aiskius lietuviu kalbos islikimo pavyzdzius anksciau lietuviu gyventose vietose, siandien nutautejusias i vokieciu ir rusu. Nejaugi turiu duoti vokiska tu zodziu isaiskinima ar rusiska, kad tai yra lietuviski zodziai, kaip pavyzdziui Pietu Afrikos Respublikoje vietiniu khoi khoi kalba kalnas Mamusa yra panasus i moters kruti su speneliu, o Knysna reiskia suknista, suversta vietove. Dar yamana ciabuviu miesto pavadinimas Ugnies Zemeje yra Ushuaia, kai ushu -- nugara, vaia -- ilanka, lietuviskai butu Uzhuvaja. Man keista pati nesazininga maniera, kai miniu Tambovo ‘parshuk’, o man toliau veblenama, siekiant isvesti is pusiausvyros, vaizduojant durniu jau Archangelsko ‘parshuk’, tai rodo nepagarba pateikiamiems faktams, juos is karto iskraipant, pritempiant iki savo suvokimo kurpaliaus. Jei jus dirbate kaip istorikai, tai jusu laukia Ziugzdos ateitis -- nuostabi karjera esant gyviems ir visiska uzmarstis uz niekalu darbus po mirties, tas pat laukia bumblauskiu ir co. Turite ziureti faktams i akis, kokie jie bebutu, neprarasti blaivios galvos, nesiremti jausmais, isankstinemis nuostatomis ir svarbiausia, visu svarbiausia, naudotis pirminiais kilmes saltiniais. Dekoju uz minciu pasidalijima, kadangi toliau su silpnaprociais ir isankstinemis nuostatomis gyvenanciais ir savo priesininkus smeizianciais zmonemis dalykinis gincas yra neimanomas, neturiu nei maziausio noro nusileisti i sunu urzgimo lygmeni, egzaltuota savo nuomones gynima tyciojantis alubario lygiu, linkiu toliau jusu kamarilei klesteti, smeiziant Gedgauda ir jo bendramincius.

 24. Leo Lenox says:

  Nu tu tikrai šis tas. „Lietuvių kalbos“ išlikimo pavyzdžiai patys savaime neįrodo nieko. O tokie pritempinėjimai kaip „Užuvaja“ -- ką tas išvis reiškia?.. -- yra briedas. Vien tik žodžių panašumai, sąskambiai, nieko neįrodo -- tai spekuliacijos. Reikia kažkokio papildomo palikimo, archeologinių duomenų, dirbinių, panašių į jau įrodyto baltų gyvenamo arealo dirbinius. Kažko, kas nesiremtų sąskambiu, dažnai abejotinu panašumu, kuris neturi jokios aiškinamosios galios. Žmogus turi labai išvystytą smegenų funkciją, kuri ieško panašumų į tai, kas jau pažįstama. Taip žmonės girdi žodžius ir atvirkščiuose įrašuose, taip mes išgirstame savo vardą traukinių stoties šurmulyje. Idant įrodytume kažką, turime paremti šiuos panašumus papildomais įrodymais. Tamsta, deja, jų neturite. Ir negalite turėti. Turiu pridurti, kad pirminių šaltinių (sampratos kurių, jūs irgi nesuvokiate) esu gyvenime matęs tūkstantį kartų daugiau, nei Tamsta. Visi jie suteikė labai daug išsamios informacijos -- pilnos informacijos -- iš kur, kaip, kodėl -- viskas yra suprantamai paaiškinama, be Atlantidų, Sarmatijų žynių ir kitų spekuliacijų. Tokio paaiškinimo nepateikia anei Č. Gedgaudas, nei Jūs, nei kiti pseudoistorikai. Todėl jie ir nevadinami „istorikais“.

  • besidomintis says:

   Pirmiausia, filosofija duoda dvi atskirtis -- fizika / kunas/ ir metafizika / greta kuno, dvasia/. Visi su kalba susije dalykai yra metafizika, tuo zmogus skiriasi nuo gyvunu, kad turi dvasia. Zmogaus veiklai metafizika yra svarbesne, nei fizika, nes zmogus pirma sumano, pasidalija savo mintimis su bendrakilmiais gentainiais, po to atlieka fizinius veiksmus. „Pradzioje buvo Zodis“. Svarbiausias jungiamasis metafizikos ir fizikos kurinys yra George Lamaitre, tevo jezuito is Leuveno universiteto, 1927 m. paskelbta Didziojo Sprogimo teorija, kuria remiasi siu dienu gamtamoksliai. Tevas jezuitas isskaite Sventajame Raste duota paslapti apie pasaulio sutverima, sujungdamas filosofiskai kuniskaja ir dvasiskaja pasaulio pazinimo dalis. Metafizini pasaulio palikima galima nagrineti atsietai nuo fizinio palikimo, kai yra apciuopiamas pirmasis metafizinis palikimas mituose, legendose, o svarbiausia pasaulio kalbose, kuriu visu jungiamoji grandis yra lietuviu kalba. Vien pasaulio tautu mitai apie Tvana duoda labai daug ziniu apie laikotarpi pries 10 tukst. metu, taip pat apie fizinius tu dienu turtus. Islike uralieciai po Tvano skirstesi i mutavusius melynakius finus, azijietiskus mantus -- vengrus/baskirus ir pusiau azijietiskus saamius. Suomiu ‘ko“ysi’ -- virve ir vengru ‘ko“tel’ -- virve ta geriausiai pavaidzuoja, kad nors tos pacios kalbos grupes zmones mutavo i skirtingas rases, bendras tu dienu naudojamas kuniskas tvarinys -- virve -- liko bendras vardiklis ir virve ju namu apyvokoje buvo naudojama dar pries 10 tukst. metu. Kitos civilizacijos ‘mata’ -- akis arba Taivanio, atsiradusios mutavus pries 26 -- 30 tukst. metu dab. Taivanio -- Kinijos rytu pakranteje, tarp kitko isplitusios del savo genetinio atsparumo maliarijai, is tu paciu iseiviu is Kalahario dykumos negru ir nukeliavusiu i rytus is skirstytuvo Aitiupijoje, bendras vardiklis yra zodis ‘mata’ -- akis, nuo Velyku salu, Havaju, Indonezijos ir Madagaskaro su didelemis palikimo zymemis Indostane. Mohenjo Dar rastas ir Velyku salu rastas yra nuostabiai panasus, nors juos skiria 2500 metu, islike daugybe lietuvisku zodziu sioje austronezietiskoje kalbu grupeje rodo ju protevius atsinesusius tuos pirminius Namakva / Kalahario / lietuviu kalbos paveldus. Toks zemes riesutas yra kiles is Bolivijos dziungliu, vietiniu tebevadinamas ‘mandubi’/ pradinis ‘manadava’/, isejo is savo kilmiavietes pries 8 tukst. metu, mazdaug pries 4 tukst. metu atsirado Indostane, dravidai ji vadina ‘mandubi’, o stai sanskritas jau smarkiai atsilieka su islikusiuoju ‘antapi’, kas rodo velesniji kaukazieciu sanskrito vartotoju atejima i Indostana. Dievybiu vardai, lytiniu organu pavadinimai, uteles, blusos, suns pavadinimai per visa pasauli eina is lietuviu kalbos saknu, nera kitos kalbos saknu ar apraisku, nereikalingi papildomi fizikiniai irodymai, jie net nereikalingi. Metafizika yra virsesne zmogiskajame pazinime uz fizika. Didzioji dalis siu dienu istorijos remiasi fizikine israiska, tik jai duodant pririsima ir paaiskinima prie laiko, visiskai uzmirstant ir nekreipiant demesio i zymiai svarbesne -- metafizine dali. Viktor Suvorov taip pat dideli demesi skiria metafiziniam istorijos paaiskinimui, isvestinis/ dedukcijos / budas leidzia surasti loginius rysius patvirtinancius dokumentus. „Pradzioje buvo Zodis“, noriu pridurti, Viespaties duotas lietuviskas zodis Kalahario negru lupose, „Pradzioje visi zmones kalbejo viena kalba“, issklides po visa pasauli ivairiu rasiu zmoniu lupose, iskrypusiais ir nusitrynusiais garsais, reiksmemis. Genialiai numate I.Kantas dar daugiau kaip pries 200 metu -- ‘issaugokime lietuviu kalba, kaip rakta i zmonijos paslaptis’.

   • Velniop archeologiją, istoriją ir lingvistiką, mes turim metafiziką…
    Can’t argue with logic like that.

   • besidomintis says:

    Nereikia, tik nereikia pulti i krastutinuma. Metafizikos mazoji dalis ir yra lyginamoji kalbotyra. Atlantidos buvimo apytikre vieta nusako vietovardziai, kaip dabartiniai, taip ir pirmieji rasytiniai. Zmonijai svarbi vieta negalejo dingti be atminties, jei isliko nors kiek zmoniu po Tvano. Zmoniu patirties ir atminties paveldas buvo perduodamas zodziu, ne be reikalo graiku ‘gogos, gogein’ -- mokymas, mokyti kiles nuo ‘gagenti’, kaip ir mongolu -- tiurku saknis mokymui yra ‘gog/kok’. Medziaginiai /fiziniai radiniai tera tik papildomoji priemone besaliskam irodymui. Rasytiniai saltiniai yra saliski, tai nugaletoju rastai, kuriuose labai iskraipomi nugaletuju vardai ir zodziai, pagal rasanciojo kalbiniu agregatu isvystyma, pagal jo tos dienos kalbamaja ir rasomaja kalba. Pvz., romenu rastininkas raso ‘leuci’, nes lotynu kalba nebeturi ‘dzh’ garso, tuo labiau neturi raidziu jam pazymeti, papildomi zodziai yra ‘laudus’, ‘Laudovicus’, ‘Letovicus’, pagal atstamasias taisykles tie ‘leuci’ buvo ‘liaudzhiai’. Istorija yra metafizikos junginys su fizika, metafizikos desningumais remiantis kaip pagrindiniais, o fizika kaip salutiniais, tai butu objektyviosios arba faktines istorijos rasymas, bet ne nugaletuju, kai remiamasi tik fizika ir prie jos pritraukiama metafizika, kurios pagrindas yra nugaletoju uzrasai, kuriuos vertinti reikia labai atsargiai, ypac kai tuose rastuose aprasomi nugaletieji, kurie daznai budavo aukstesnio metafizinio ir medziaginio -- fizikinio issivystymo.

   • besidomintis says:

    Istorijos rasymas yra nugaletoju dalia pateisinti save pries savo palikuonis. Mes lietuviai, tureje dar Vytauto laikais nepasiskelbusiaja Imperija / jei tik Popieziaus palaiminta karalyste ar imperija skaitosi ‘teisinga’, tai United Kingdom yra tik valstybele /, siandien turime ka turime. Istoriografija, kuria remiasi ligsioliniai Lietuvos istorikai, isskyrus Gedgauda ir co., kuriu tarpe vel daugiau svajomis remiamasi, bet ne metafiziniais -- fiziniais irodymais, nurodoma kaip lenkiski, vokiski, rusiski ar panasus saltiniai, dazniausiai jau pergromuluoti pagal politines politkorektiskos konjunkturos reikalavimus, naudingus tos salies politinei sistemai pagristi ir aukstinti. Lietuviams lieka tik mentaliniu vergu dalia, kai jie puolasi pataikauti tu gromuluotu tekstu autoriams, visaip iskraipantiems tuos pirminius saltinius. Neseniai teko skaityti lenku istoriku ‘kurini’ apie Pamario suvokietintus gyventojus, atseit slavus, suprask lenkus, kuriu dievu vardai pateikiami kokie buvo, bet, deja, lenkui jie yra nesuprantamas garsu junginys, uz tai lietuviui labai jau aiskus, be papildomu paaiskinimu, kuriu net nedave ir savo lenku skaitytojui. Taip kuriama nugaletoju istorija, nes siandien Pamarys, Pamareliai, Shilingija ir Prusijos vakarine -- pietine dalis yra Lenkijos teritorija ir ja reikia pateisinti, nesvarbu kaip, svarbu pateisinti. Tas pat ir Vokietijoje, tas pat Rusijoje ar ypac Baltarusijoje, kurios istorikai naudodami iskraipytus lietuviskus vardus ivardija juos kaip slavus -- baltarusius. Geriausias keliaklupsciavimo nugaletojams pavyzdys yra bimbiliauckiu dvi vistos -- ordinai uz tautu brolybe pagal didziosios mentaliteta, atsisakant savarankisko mastymo. Be entuziastu istoriku Gedgaudo ir co. turime labai rimtus darbus, kaip J.Lelio ‘Lotynu -- lietuviu kalbu bendrybiu zodynas’, J.S.Lauciutes darbai, besiremiantys slavu kalbu zodynais, S.Karaliuno darbai, daug duodanciu duomenu, bet be isvadu Z.Zinkeviciaus ir ypatingai is anksti nuzudyto J. Kazlausko darbu, V.Toporov isvada :~’Slavu kalbos galejo atsirasti tik is periferiniu baltu kalbos dialektu.’ Nebloga ta periferija : Odra/ Oder/ Vandara -- Istrija pusiasalis vakaruose ir Volgos vakarinis krantas rytuose ties Zhiguliais, Archangelskas siaureje ir Rodopu kalnai pietuose. Tai tik nuo 863, 966 ir 985 metu krikstu, dar 1201 ir 1227 m., ypac po 1387 metu, sumazejusi, o iki tol … ten viskas tik lietuviu tarmes. Daug lietuviu autoriu bande pateikti savo kabinimasi i senoves paslaptis, kaip mokejo, taip soko, daugiau sirdies, nei blaivaus proto, kad ir tie Sarmatijos tyrimai ar runu ir hieroglifu perskaitymai, dar visa eile panasiu autoriu retkarciais sublizga savo supratimo grudo suradimu, kuris kiek nuskesta perdeto jausmingumo pateiktyje del nemoksliniu ju pateikimo budu. Platono olos alegorijos filosofija nepateikia tiesioginiu nuorodu, bet nuo jos poetinio israiskos budo nenukencia Platono filosofijos galia, tik dar labiau isryskinama per poetine izvalga. Gedgaudas labai daug sirdies, jausmo idejo, zvelgiant is siu dienu prieinamu saltiniu ir nauju atskleisciu, kad ir Aigupto varagoniu vardu perskaitymo, kai perskaitytas Ramessis lietuviu istoriku kazkodel butinai skelbiamas Ramzis,
    kai ko nezinodamas ir klydo, bet tai pirmeivio klaidos, nemenkinancios bendro paslapties atskeidimo turinio, pirmeivio, tapusio kelrode zvaigzde jo pasekejams, anksciau ar veliau prieisiantiems iki savu Taurojos / Trojos lobiu, kaip kad priejo diletantas verslininkas, kol kas visu laiku sekmingiausias archeologas Heinrich Schliemann, daves milziniska postumi archeologijai. Ziurekime i istorija jau romenu skelbtuoju ‘amzinybes poziuriu’, bet nepataikaukime kaip protiniai vergai siu dienu proto kolonialistams.

 25. *Atlantidos buvimo apytikre vieta nusako vietovardziai, kaip dabartiniai, taip ir pirmieji rasytiniai. Zmonijai svarbi vieta negalejo dingti be atminties, jei isliko nors kiek zmoniu po Tvano*
  1. Atlantidos nebuvo.
  2. Pasaulinio tvano irgi.

  *Medziaginiai /fiziniai radiniai tera tik papildomoji priemone besaliskam irodymui.*
  Kaip tik jie yra pagrindiniai. Kad ir ką sakytų legendos, jeigu nėra pasaulinio nuosėdų sluoksnio, nebuvo ir pasaulinio tvano.

  *Rasytiniai saltiniai yra saliski, tai nugaletoju rastai*
  Tiesos tame yra, bet čia tamsta iš to darote „šiaudinę baidyklę“.

  * Istorija yra metafizikos junginys su fizika*
  Epic.

  *ypac kai tuose rastuose aprasomi nugaletieji, kurie daznai budavo aukstesnio metafizinio ir medziaginio – fizikinio issivystymo.*
  Tai kodėl jie buvo nugalėti?

  • besidomintis says:

   Del pasaulinio Tvano dar 1991 m. Alexander Tollmann, gerbiamas Austrijos geologas, paskelbe „Die Sintflut -- Impakt“/ yra internete vokiskai/, remdamasis tik geologiniais zemes tyrimais, objektyviais daviniais, yra isleista velesne jo praplesta knyga. Atlantida buvo, tai irodo vietovardziai pries Gibraltaro sasiauri. Kodel buvo nugaleti aukstesne issivystymo pakopa pasieke zmones ? Pazvelkime vien i Pannonia / Magyarorszag istorija, kuri buvo viena labiausiai issivysciusi Europos dalis, kaip metalurgijos, keramikos, tekstiles, juvelyrikos, zemdirbystes pavyzdys /M.Gimbutiene/, iki kurios ir Romai tolokai buvo, kai nepajege jos niekaip iveikti Romos imperija 434 m. pasikviete hunus, veliau 567 m. avarus, dar veliau ja uzpludo 795 dab. vengru/ baskiru proteviai, dab. vengru kalba labai gerai atspindi tuos uzkariavimus, islike net iki 20 procentu dabartines kalbos zodziu kaip lietuviski, su nedideliais iskraipymais, honfoglalas -- tevynes suradimas/ gavimas, tera tik dalies dabartiniu vengru savimonei tikrai mielas del mongolo-tiurkiskos prigimties, o sviesiaplaukiams -- zydraakiams vengrams, su pavardemis Kniezsa, Klupacs ir pan., tai yra protinis pavergimas ir tu uzkariautoju mongolu -- tiurku savimones besalygiskas priemimas, susitapatinant su ‘magyar’ ir ‘Magyarorszag’ savoka.

 26. Visų pirma pasakysiu, kad rytais prie kavos puodelio su brendžiu visada mielai pasiskaitau šį blogą, lyg kokį anekdotų skyrelį. Istorikai ir taip vadinami mokslininkai jau kuris laikas nesugeba sustabdyti to kas yra nesustabdoma -- Sarmatuvos! Dėl to šie patetiški bandymai užsipulti Lietuvos istorijos Patriarchą Č. Gedgaudą tėra panašūs į patekusio į spąstus žvėrelio priešmirtinį pasispardymą. Ypač dėl to, kad čia minima knyga yra parašyta gana seniai, kai dar tekdavo naudotis slaptais Vatikano archyvais, patyliukais dalintis skurdžia surinkta informacija iš savo kolegų sarmatologų Bulgarijoje (bulių garjoje ?), Etijopijoje (eiti/joti ją?) ar net Papua Naujojoje Gvinėjoje. Šiuolaikinė, netgi pasakyčiau modernioji sarmatologija remiasi naujais nenuginčijamais faktais! Jau yra įrodyta ne tik sarmatiška žmogaus kilmė, bet ir homo-sarmatikus egzistavimas, rasta ne viena Atlantida! Taigi, gerbiami pseudoistorikai, sveiki atvykę į 21 amžių (ar derėtu sakyti 161 amžių nuo pirmo sarmatijos vardo paminėjimo).

  P.S. Besidomintis ar Besidomintys ??

 27. besidomintis says:

  Gedgaudas pradeda paaiškinimais, kad gotai=gudai=lietuviai (teorija, kurią šiandien labiau siejam su Statkutės vardu). -- Noriu pratesti. Garsieji vestgotai, visigudos, ar dar panasiais vardais uzkariautojai ateje nuo Vislos -- Dauguvos krantu, save dokumentavo Ispanijoje savo tikruoju vardu, taip, kaip jie vadinosi tada, 5 amziuje. Tai Vitigudino miestelis, iskiles 796 m virs juros i vakarus nuo Salamanca, buves labai svarbus apzvalgos ir ziniu perdavimo taskas visame vytigudu sukurtame uzkariautoju apsaugos ir pranesimu tinkle, ne be reikalo pavadintame Vytigudyna, siandien islikusiu Vitigudo vardu. Toliau pazvelgime vytigudu karaliu Ispanijoje vardus -- jie grynai lietuviski, be jokio atlietuvinimo. Palikta tu dienu rastuose daugybe terminu, atsinestu uzkariautoju vytigudu, kurie vel aiskiausiai lietuviski. Tik nezinau kokiais akiniais pabalnojus nosi, negalima matyti tu zodziu, vardu lietuviskumo.

 28. besidomintis says:

  Šis gotų istorijos pirminių taškų laikė legendą apie konungo Berig išsilaipinimą Vyslos aukštupyje (legendą, kuria, regis, pats Jordanas ir sugalvojo). -- Turekime omeny, kad tu laiku mokymo ypatybe -- garsinis mokymas, perduodant daugybe ziniu, taip pat jau virtusiu mutais ar lielgandomis, taip galejo ir Jordanes netureti rasytiniu saltiniu, o remtis tik is lupu i lupas perduotu paveldu. Pats vardas Berig yra vedinys is ‘varingas’, ‘varangas’, nuo veiksmazodzio ‘varyti’, jo kuniskas buvimas yra galimas, kai galime rasti ir Norvegijos siaureje pusiasali Varanger, ir franku genti, ir ‘francolingua’ -- varangiu kalba, ir France valstybes varda, ir Francovorde > Frankfurt, ir maoriu ‘varanga’ taip pat isplitusi visoje Polinezijoje, nueinanti iki Madagaskaro is Borneo salos bara genties, atejusios is Taivanio, tai ir varagonio / faraono savoka, reiskianti valdova -- kari, veliau jau tik karius ar plaukiotoju genti kaip Wieringer > Friesen / Vriezen. Duodamas Berig yra bendras vardas visiems valdovams -- kariams mazdaug pries 30 tukst. metu, net mutavus zmonems i skirtingas rases, pats Peru < Vari / isp. kolonialistu Huari, tarti Vari/, kilmes dokumentavimas vel rodo ta pacia lietuviska pradzia -- 'varyti'. Jordanes siuo atveju gana patikimai nurodo varda, bent jau nesugalvoja, gal ir kiek iskraipo.

 29. besidomintis says:

  Aegyptus -- Aiguptas butu pirmesniu skambesiu. Dar ir siandien Aigupte pilna lietuvisko zodzio apraisku, kad ir El-Suweis, vietoj visu zinomo Sueco. Islike labai grazus dokumentuoti vardai, pavadinimai : Ramessis, Siena, Tebai, Sotis ( kai prasideda lietu sezonas Aitiupijoje, taip ja dar siandien vadina tenyksciai zmones, neiskraipykime i Etiopija, ateina Sotis ), Bubastis, testi butu galima be galo ilgai ir nuobodziai, varagoniu / faraonu vardai labai jau turi itartina lietuviska skambesi, kaip ir Ra, labai jau nesunkiai atsekamas is pirminio Vara, pasigilinus i ju vardu susidaryma is veiksmazodziu, stebetis vardu lietuviskumu nebetenka. Vis tas ‘guptas’, tai tiek daug pasakantis apie upes valstybe, kazkodel ainu -- japonu ‘gava’ yra upe, o gepidai Pannonia kraste vel aiskinami kaip upes Eisterio / Ister valdovai kimbrai, ateje is Taurojos. Testi butu galima ilgai ir lietuviu -- Aigupto kalbines sasajas, kaip ir sias sasajas per visa pasauli, zinant Aigupto ir Vari/Peru ar Maja piramidziu statyba, mumiju balzamavima Aigupte kokainu ir tabaku, o Vari mumiju kanapemis, kai svaigiuju medziagu vardai kazkodel vel is lietuvisku veiksmazodziu saknu, kazkodel viskas nutruksta su Punu karais.

  • Pridurčiau jog Faraonas(Varagonas) pradėtas naudoti 18 dinastijoje -- pirmojoje Sarmatų Aigupto valdovų dinastijoje, data nuostabiai sutampa su 15 a. pr. Kr. tai yra Berigo išsilaipinimu prie Vyslos. Kertinis mūsų istorijos taškas! Tęskite kolega.

 30. besidomintis says:

  Ingvar, Igor, Dniepr, Slavutic -- Inga-varas > Ingvaras pradinis vardas isliko svedams kaip Ingvar, slavams kaip Igor del tu kalbu garsyno. Dniepr, Borystenes, slenksciu duoti vardai „De Administrando Imperio“, parasyta apie 945 m., rodo lietuviskaja vardu kilme. Dniepr -- atstamomasis pirminis butu Vandanyvaras, gali kilti juoko, aciu is anksto. Duosiu kita pavyzdeli, kaip sutrumpeja lietuviski vardai -- toks vandenu valdovas Andegavenus / nesunkiai suprantame Vandegavenus /, isliko istorine garsenybe kaip Anjou / Anzhu, viena is Anjou vengriskos karalius sakos dukra, paprasius lenkams, kad turetu tinkama zmona valdovui Jogailai, Jadvyga ( Jotvinga ). Tas Slavutic vel zvelgiant i rastu isliekas, nesunkiai suprantamas kaip Sauluvytis ar Sauluvietis. Turekime omeny, kad Dakijos vyciai savo arsumu romenams tapo ‘biesais’. Labai jau nedidelis atspalvis tarp vytis, vietis, vykis veliau labai issikraipe, issiskyre ar suvienodejo.

 31. Leo Lenox says:

  Labai lengva sustabdyti sarmatologija. Nužudyti pūką, kad daugiau nemaitintų savęs verto briedo pinigais.
  Kaip matau, labai staigiai per metafiziką (ką!?) pabėgom nuo archeologijos, per „vardotyrą“ -- nuo istorijos. Sąskambiai, sąskambiai, sąskambiai… Dar mutacijos, Tvanai, Atlantidos, kalbos, tarmės, gentys… Iš to ką jūs šnekate akivaizdu, kad nė vienos vartojamos sąvokos jūs negebate suprasti. Arba sugalvojate jai naują prasmę. Bet taip iki šiol niekas nepaaiškino, kodėl ta pagrindinė kalba -- lietuvių? Iš kur žinome, kad tie žmonės, „susitikę Kalahario dykumos rajone“, -- skamba panašiai kaip „susitikę Naujanuose“ -- kalbėjo lietuviškai? Įdomu, kaip skambėjo kalba, kurios pirmą užrašymą pamatysime tik po ~71600 metų. Dar įdomiau -- kaip tą galite įrodyti. Jei baražas sąskambių pasipils vėl -- tada nesivarginkite. Ir net ne sąskambių -- ką reiškia „gagenti“ ir kuo tai susiję su mokymu?! Nesivarginkite ir su metafizika -- jei tai aukščiau fizikos, t.y. fizinio pasaulio, jūs negalite to suprasti. Nėra tokio dalyko kaip dvasia. Man labai gaila, ir jaučiuosi, kaip pasakęs vaikui, kad nėra Kalėdų senelio.
  Istorija nėra nugalėtojų istorija. Istorija yra rašytinis palikimas, kurio mums palikta yra daug. Jį nagrinėdami -- kritiškai nagrinėdami, ko jūs absoliučiai nesugebate -- mes pamažu pažystame pasaulį, kuriame žmonės gyveno anksčiau. Kuomet pritrūksta duomenų -- ieškome pagalbos kitose disciplinose -- archeologų, sociologų, filologų įžvalgų. Autorius vertiname ne pagal politiką, o pagal jų nuveiktą darbą, panaudotus šaltinius, pasvertas ar nepasvertas įžvalgas bei teiginius. Per ilgą šio mokslo gyvavimą daugybę kartų jį buvo bandyta pajungti ir užgniaužti, kas kainavo netgi istorikų gyvybių. Tačiau kiekvienas istorikas rašo istoriją taip, kaip leidžia jo savigarba ir protiniai gabumai. Pirmas dalykas, kurio jis nedaro -- neišsigalvoja. Nekuria faktų, o stengiasi juos pažinti. Nepudrina žmonėms smegenų, o stengiasi juos mokyti. Nesiekia pigaus populiarumo ir Pūko pinigų, o laikosi Cicerono iškelto tikslo istorijai -- tiesos. Labai gaila, kad pastarojo nesiekė ir nesiekia nei Gedgaudas, nei jo silpnapročiai pasekėjai, nei jūs. Man gėda dėl to, kokias bjaurias melagingas spekuliacijas jūs pasitelkiate išdėstyti niekuo nepagrįstam melui.

  • besidomintis says:

   Dar karta specialiai Jums ir be jokiu spekuliaciju. -- Noreciau diskusija testi vadovaujantis logika. Dar karta pakartosiu siu dienu vokiskus pavadinimus – Schwentine, Maurine, Pelkum, Schirgiswalde, Ruginefeld, rusu zodzius Tambovo kraste ‘parshuk’ ir Archangelsko kraste ‘drebusyna’. Noreciau sulaukti kvalifikuoto paaiskinimo siu pavadinimu ir zodziu, kokios kalbos tai zodziai, ju veiksmazodziai. – Dar karta pakartoju, kad man irodineti, kad tai lietuviski zodziai, nera net prasmes, o priestaraujantiems prasau irodyti, kad tai ne lietuviski pavadinimai. Dar turiu menka pastabele, kai buvo isleistas V.Dal “Tolkovyj slovar russkogo jazyka” abejotina buvo, kad pries kelis metus atveztas ten ‘parshiukas’ gelezinkeliu, kitu galimybiu kaip ir nebuvo. Turekite omenyje, tokiu zodziu ir vietovardziu turiu simtus. bet pradziai, bent siuos mano duotuosius irodykite nesant lietuviskais.

  • besidomintis says:

   Kazkur girdeta -- ‘tob shebbe goyim harog -- uzmusk geriausia goju’, nieko naujo, ypac, kai pradeda klibeti ‘oficialiuju istoriku’ melas, besiremiantis sotaus gyvenimo perspektyva ir pagarba tarp Lietuvos protiniu kolonialistu ir ju kvislingu.

  • besidomintis says:

   Leo Lenox -- Visiskas tipiskas proto valdovo siekis, kuri geriausiai isreiske egzistencializmo protu valdovo Sartre mokinys Pol Pot tokioje Kambodzoje -- jeigu ne pagal ji ir dar bando priestarauti -- kauptuku per galva.

 32. besidomintis says:

  Noreciau diskusija testi vadovaujantis logika. Dar karta pakartosiu siu dienu vokiskus pavadinimus – Schwentine, Maurine, Pelkum, Schirgiswalde, Ruginefeld, rusu zodzius Tambovo kraste ‘parshuk’ ir Archangelsko kraste ‘drebusyna’. Noreciau sulaukti kvalifikuoto paaiskinimo siu pavadinimu ir zodziu, kokios kalbos tai zodziai, ju veiksmazodziai. -- Dar karta pakartoju, kad man irodineti, kad tai lietuviski zodziai, nera net prasmes, o priestaraujantiems prasau irodyti, kad tai ne lietuviski pavadinimai. Dar turiu menka pastabele, kai buvo isleistas V.Dal „Tolkovyj slovar russkogo jazyka“ abejotina buvo, kad pries kelis metus atveztas ten ‘parshiukas’ gelezinkeliu, kitu galimybiu kaip ir nebuvo. Turekite omenyje, tokiu zodziu ir vietovardziu turiu simtus. bet pradziai, bent siuos mano duotuosius irodykite nesant lietuviskais.

  • besidomintis says:

   Kiek suprantu, niekada negausiu dalykinio atsakymo i si klausima is Gedgaudo priesininku, paprasciausiai jie nera pasiruose dalykiskai priestarauti, gali tik kvatotis, saipyti, izeidineti, net grasinti uzmusti, bet nieko daugiau, kas liecia ginco tema.

   • Dar kartą kartojų: įrodymo našta visuomet gula ant kažką tvirtinančios pusės pečių.
    Niekas čia nesiruošia tau įrodynėti, kad dangus yra žydras, žolė žalia, rožės raudonos o lietuviai nėra visos žmonijos protėviai.
    Pirmiausia bent atsiversk žodyną ir išsiaiškink, kas per daiktai yra istorija, fizika ir metafizika ir su kuo jie valgomi.

   • Leo Lenox says:

    Niekada negausiu atsakymo, iš kur žinome, kad tie žmonės Kalaharkėj kalbėjo lietuviškai?..

    • Vytautas says:

     Matosi kad nesugebesite paaiskinti kas yra jusu paprasyta . Kiekvienam bent kiek mastanciam „out of the box“ ,matosi kad tamsta jus neturite argumentu. Ir kaip pirmokas issisukinejate. Dvasia yra ,patyrinek meatfizika iki sios dienos jie tau tukstanti kartu yrodys . Tokie sapaliojimai kaip jusu panasus kaip y bandyma paasikinti matant puse vaizdo 🙂

 33. Leo Lenox says:

  „Dar karta pakartoju, kad man irodineti, kad tai lietuviski zodziai, nera net prasmes, o priestaraujantiems prasau irodyti, kad tai ne lietuviski pavadinimai.“ Kadangi diskusija su ufonautais mane pradeda varginti, atsakysiu tiek: viskas man skamba ir atrodo puikiai vokiškai ir rusiškai. Ir tikiuosi supranti, kad ne visa kalba turi „savo veiksmažodžius“? Pavyzdžiui, stalinti (nuo stalas). Vardotyroj tai turbūt senoji aisčių dievybė -- stalintojas. Trumpiau -- Stalinas, kaip pasivadino Džiugašvili. Štai tau ir lietuvis Stalinas. Kodėl tau atrodo kitaip -- aš nežinau. Sąskambiai manęs, kaip minėjau, nedomina -- jų galimybes aš kątik pademonstravau, galim tada visi intelektualiai pajuokauti apie „kamutochujovata“. Kad tu turi jų šimtus, aš netikiu. Kodėl tau rūpi Rugenfeldo greitkelis prie Hamburgo, aš nežinau.
  Kamuolys tavo pusėje. Parodyk, kaip ten atsirado lietuviai, kodėl jie būtinai lietuviai ir kas dar rodo, kad ten gyventa lietuvių. Nes vien sąskambių neužtenka -- nebent esi sąskambiais įtikėjęs psichas.

  • *viskas man skamba ir atrodo puikiai vokiškai ir rusiškai*
   kai kurie jo išvardinti pavadinimai turi šaknys baltų-germanų prokalbėje, bet čia visai kita istorija.

  • besidomintis says:

   Ruginefeld, bet ne Ruginfeld. Toliau pokalbis tampa neimanomas, nes be grasinimu uzmusti, nieko naujo netenka isgirsti.

   • Leo Lenox says:

    Kaip ir iš tavęs. Metodas, kurį mums pateiki, nėra mokslinis. Jis būtent pseudomokslinis, kas reiškia -- nevykusiai mėgina imituoti mokslinį. Šlamštas, kitaip tariant, pasakos. O grasinti aš niekada niekam negrasinau. Bet -- kadangi istorikai darys viską, kad tik Gedgaudo genijus neišvystu plačiųjų vandenų -- niekada negali žinoti.

 34. besidomintis says:

  Man darosi aiskus Gedgaudo ir jo pasekeju niekintoju ir smeiziku tipazas -- tai pusrusiai arba proletarines rusu kulturos apologetai, niekinantys visa, kas gali prasokti rusu tauta ir rusu kultura savo didingumu, nes Rusijoje 145 mln. zmoniu, o Lietuvoje tik 3 mln., is to ir reikia daryti mokslines isvadas pirmine prolegomena. Man paciam daug kas nepatinka tiek Gedgaudo pritempimuose, tiek Statkutes, tiek Seimio ar kurio kito, bet jie turi ir ta protingaja gruda, vieni ju daugiau, kiti maziau. Didziuosius istorijos darbus nudirbo ne istorikai, didziuosius archeologijos darbus nudirbo ne archeologai, ypac yra apverktina oficialiuju istoriku dalia, kai po mirties praejus 20 metu, beveik visi ju darbai yra prilygstantys makulaturos kainai. Stalas turi veiksmazodi ‘statyti’. Ta pati veiksmazodi turi ir Stettin/ Statynas, ir stativus / statyvas, ir Stadt, stad ar Staat, ta pati turi ir Stahl, veliau rusu stal’, is kurio ir kilo drg. Stalin slapyvardis, kaip ir Indo-stanas, Afgani-stanas turi ta pati is ‘statyti’. Tai ne pseudomokslas, tai lyginamaja kalbotyra besirementis zodziu kilmes nustatymas arba etimologija. Drg.Stalin kazkada uzdraude genetika, nes ‘genetika -- prodazhnaja devka imperializma’, uzdraude todel, kad genetika paaiskina, kad Stalino sausarankiskumas ir arkliapediskumas yra genetinio issigimelio / degenerato pozymiai. Matyt tokie sausarankiai ir arkliapedziai yra Lietuvos oficialieji istorikai, nekenciantys lyginamosios kalbotyros, o juk paskutiniu desimtmeciu mokslo srove, genetikos ir lyginamosios kalbotyros sajunga, pradeda atskleisti zmoniu judejimo per zemynus per paskutinius 70 tukst. metu paslaptis. Galima bandyti tai uzgniauzti Lietuvoje, vykdant Gedgaudo nutylejimo ir jo pasekeju smeizimo kompanija, bet lygiagreciai tokius darbus atlieka ivairiu saliu mokslininkai, kuriais ir remiasi siu dienu Gedgaudo pasekejai, bent jau as. Naujiesiems Lietuvos ziugzdoms ar tiksliau neoziugzdoms noriu pasakyti -- neuzgniausite viso pasaulio mokslininku.——--Dar karta pakartosiu siu dienu vokiskus pavadinimus – Schwentine, Maurine, Pelkum, Schirgiswalde, Ruginefeld, rusu zodzius Tambovo kraste ‘parshuk’ ir Archangelsko kraste ‘drebusyna’. Kadangi mano priesininkai yra nepajegus per mentalines kolonialistines indoktrinacijos preambule interpretuoti mano pateiktu pavyzdziu per mokslo kvislingizmo akinius, rodancius nenauda ju maitintojams, padesiu : Schwentine -- Šventynė, Maurine -- Maurynė, Pelkum -- Pelkumas, vietove dvieju upiu uzpelkejusioje santakoje, Schirgiswalde -- Žirgis -- valdė, cia ‘valde’ yra nuo ‘valdyti’, taip varumonys vadino miska, veliau germanu tarmese / kalbose liko kaip Walde/ woud/ wudu/ woud, Ruginefeld -- Ruginė -- veltas, nuo ‘velti’, taip buvo vadinamas laukas varumoniu zmonese, nes laukus del ju apdirbimo panasumo su velimu ir pavadino ‘veltas’ > Feld, velt, field, rusu zodzius Tambovo kraste ‘parshuk’ -- paršiukas ir Archangelsko kraste ‘drebusyna’- liulanti pelke, drebanti pelke, net lietuviska priesaga -yn- su galune -a yra islaikyta per daugiau kaip 1000 metu nuo staciatikisko kriksto. Kitu paaiskinimu galite ir neieskoti tiems vietovardziams ar zodziams,nes tiek vokieciu kalba, tiek rusu kalba yra bejeges. Sekmes pseudohistorian ir co. smeizti Gedgauda ir jo pasekejus, sekmes bandant sustabdyti Zemes sukimasi apie Saule. Linkiu Jums, kad neisvaidentu Gedgaudo vele, kaip ji pasivaideno Bumblausko 1000-mecio istorijos knygoje, kai du kartus dave tos pacios prusu veliavos vaidza, pirma be uzrasu, antra jau su uzrasu. Vis tik Gedgaudas ramiai neleidzia Jums proto apsileideliai ramiai miegoti. Saldziu sapnu.

  • kreivarankis says:

   Vis besidominčiam tas paršelis nuo Archangelsko ramybės neduoda… Gedgaudistų problema yra ne tik (ar ne tiek) faktų nustatyme (tai gaima rasti ir mokslininkų tekstuose), bet ir tų faktų apibendrime ir išvadų daryme. Pvz. šita besidominčio komentaro vieta “ Ta pati veiksmazodi turi ir Stettin/ Statynas, ir stativus / statyvas, ir Stadt, stad ar Staat, ta pati turi ir Stahl, veliau rusu stal’, is kurio ir kilo drg. Stalin slapyvardis, kaip ir Indo-stanas, Afgani-stanas turi ta pati is ‘statyti’.“ Ką gi matome -- vienintelė išvada, kurią iš to, kas pasakyta tegali padaryti save gerbiantis gedgaudistas, tai kad Stalinas buvo lietuvis ir, kad visa SSRS sukūrė lietuviai ir kad jie buvo tie, kurie iš tikrųjų laimėjo WW2.

   • besidomintis says:

    Ne Archangelsko paršiukas, bet Tambovo, o Archangelsko ‘drebusyna’. Tai nera vieninteliai zodziai, tokiu zodziu, naudojamu reliktiniu zodziu, pilna ivairiose Rusijos srityse. Cia daviau tik pora pavyzdziu is V.Dal „Tolkovyj slovar russkogo jazyka“, ju is Tambovo krasto/srities butu galima duoti desimtis. Pazvelkime i to krasto upiu vardus : Kerša, Lomovis, Savala, Xupta,… Archangelsko kraste vel desimtys lietuvisku zodziu is to paties V.Dal zodyno, isleisto 1882 metais. Archangelsko krasto upiu vardai velgi lietuviskai iskalbus : Šilenga, Nondrus, Vaga, Pingiša, Pukšenga, Vajenga, Šilmuša, Vožbal’, … Fino -- ugru kalboms ir tarmems priesaga -ing / -eng / -ang / -- ong/ -- ung nera budinga, tik skoliniuose is lietuviu kalbos. Nei Gedgaudas, nei as tada niekam net nesisapnavome. Tuo labiau nepasufleravome ir velesniu laiku, ypac sovietmeciu, savo teorijoms pervardinti Archangelsko ar Tambovo krastu upes. Antra, V.Toporov pries ketvirti amziaus nustate, kad ‘slavu kalbos galejo atsirasti is periferiniu baltu dialektu’. Trecia, J.S. Lauciute, izymaus pasaulyje kalbininko Otkupscikovo zmona, dar 1982 m. Leningrade isleido knyga apie baltizmus slavu kalbose. V.Toporov nustate, kad Maskva vardas tegali buti tik lietuviskas, su tuo jau ir kaip susitaike pasaulio kalbininkai, dar tokiu miestu kaip Tver’, Pereja-slavl, Smolensk/ istorinis Smaleniska, Pskov / istorinis Pleskava, kur mazesniuju vardai : Vorsma, Kerva, Mozhaisk nuo upes Mozhajka prie Maskvos, Valdaj, Istra nuo upes Istra,… Įstra -- stai kur lobis -- zodis, tas vardas sutinkamas ir prie Ronos ziociu netoli Marselio -- Ystres, net tokiu pavadinimu futbolo klubas losia Prancuzijos futbolo lygoje, Istria pusiasalis Kroatijoje -- Slovenijoje, Istria Dunojaus ziotyse Rumunijoje, Istra upe Pamaskvyje, Įstra upe Pasvalio -Panevezio rajonuose, dar buvo Įsrutis Rytprusiuose, Unstrut upe Leipcigo kraste Vokietijoje, dar Strėva Kaisiadoriu rajone, dar Strymon kazkada vadinta upe Trakijoje / Bulgarijoje, galima butu nuobodziai testi, o visiems pavadinimams tik lietuviskas veiksmazodis. Palieku tai priestaraujantiems susizinoti. Negalejo Gedgaudas, negalejau ir as isakyti taip pavadinti, kai kurie vardai yra jau pries 3000 metu dokumentuoti rastiskai. Mudu tegalime atsekti tik desningumus, kaip juos atseke loginiu isvedimo budu Viktor Suvorov -- ~’visi zinojote, metesi tie popieriai po kojomis, tai reikejo pakelti, apibendrinti ir pateikti zmonems suprantama logine tvarka’.

   • besidomintis says:

    Vienintele isvada -- visi zmones is 1 negro tevo ir 7 negriu motinu, kalbejusiu lietuviskai.

 35. Forget your keys?
  http://www.cracked.com/funny-3809-internet-argument-techniques/
  (žr. 6 nr., nors 10 tinka ne blogiau).

  • besidomintis says:

   Visa ginco technika remiasi viena logine taisykle : Jei A priklauso B, o B priklauso C, o C priklauso D, tai A priklauso D ir visos jos tarpusavyje suristos. Amen.

   • Leo Lenox says:

    Taisyklė panašesnė į tai: jei, sprendžiant pagal A, B yra panašu į C ir D, o jie visi per B panašūs į A, tai reiškia, jie visi kilę ir iš esmės yra A, nors tai galėtų reikšti ir tai, kad jie panašūs dėl įvairesnių ir sudėtingesnių priežasčių, bet tada juk tektų pasitelkti visą abėcėlę.

 36. besidomintis says:

  Pazvelkime i fino -- ugru kalbos susidaryma is Aitiupijos lietuviu kalbos, tai issiskirstymo vieta pries 60 -- 40 tukst. metu. ( Pirmine butu Namakva lietuviu, tretine butu Kaukazo lietuviu, mes butume paskutiniai reliktiniai arba ketvirtieji -- Lietuvos lietuviai. ) Uralieciai, islike Uralo kalnuose per Tvana pries beveik 10 tukst. metu, netgi mutavo i tris rasinius tipus : sviesiaplaukius zydraakius finus, tarpinio tipo saamius, ir trecio tipo, pirminio, mantus/ vengrus- baskirus. Suomiskai plaukas yra ‘hius’, dar ‘karva’, vengrai islaike plauka kaip ‘haj’, zengiame toliau : karelu -- ‘hivus’, vepsu -- ‘ibus’, viatieciu -- ‘ivuz’, estu -- ‘juus’, dar ‘karv’, Erzia mordviu -- ‘čer“, jau aisku islenda lietuviu ‘šerys’, Mokša mordviu -- ‘šiaiar“, vel ‘šerys’ islindo, komi -- ‘jursi’, siaur. mansiu -- ‘aat’, ir Laplandijos saamiu -- ‘vuokta’. Lyg ir neaiski ta hius/ haj/… kilme, bet liko dar vienas, tai lyviu plaukas ‘ibūkst’, duodantis isrisima -- uralieciai plauka vadino ‘gyvūkšta’ arba ‘šerava’, mums islikes kaip ‘šerys’. Dar nedideli duosiu pavyzdeli : nuo veiksmazodzio ‘trykšti’, pirminio ‘darakša-ti’, yra atsirades musu ‘riešutas’, ‘rykštė’, latviu ‘riekstinš’, kaip ir reliktines Burushaski kalbos zodis ‘daracht’, reiskiantis medi. Duodu cia labai trumpus pavyzdelius, neissiplesdamas i desimtis tukstancius metu per zemynus, rases ir dabartines kalbas, ju kalbetoju genetinius rysius ir kalbinius rysius, itakotus issiskyrimo del laiko, atstumu ir genetiniu kataklizmu.

  • besidomintis says:

   Atsiprasau, skubedamas neaiskiai pasakiau, pasitaisau -- 1. Mantai/ vengrai /baskirai islaike pirmini genetini tipa, 2. ‘genetiniu kataklizmu’ -- genetiniu mutaciju ir zemes kataklizmu.

  • šaras says:

   Nebegaliu skaityt „besidominčių“ marazmų, tik kelis klausimus ir teiginius tamstai pateiksiu iš viso šito žodžių kratinio kuriuo čia teršiate eterį, jei nesunku i klausimus atsakykite:

   * Pazvelkime i fino – ugru kalbos susidaryma is Aitiupijos lietuviu kalbos, tai issiskirstymo vieta pries 60 – 40 tukst. metu. *

   Kokiu mistiniu/okultiniu būdu galima pažvelgti į Jūsų pateiktą stulbinantį faktą ? Yra įrodimų? T.y. Tikrų įrodymų o ne kažkokių išvedžiojimų ? Iš savo studijų laikų, tiesa tai buvo prieš 10 metų, gali būt kad mano žinios pasenusios pamenu, kad buvo svarstoma, kad ugro-finų prokalbė (rekonstruota kalba jei neklystu pagal samojedų kalbą) galėjo susidaryt ~3000 m. pr. m. e. ir tai buvo drąsi mintis tiems laikams.

   * Uralieciai, islike Uralo kalnuose per Tvana pries beveik 10 tukst. metu, netgi mutavo i tris rasinius tipus *

   Net jeigu ir būtų buvęs toks dalykas kaip Tvanas, tai iš kur tamsta žino apie tokius Uraliečius išlikusius per jį ?

   * Archangelsko krasto upiu vardai velgi lietuviskai iskalbus : Šilenga, Nondrus, Vaga, Pingiša, Pukšenga, Vajenga, Šilmuša, Vožbal’, … *

   Tiek pat lietuviškai kaip ir navahų kalba iškalbūs …. Čia tas pats kas teikti, kad majų Palenque yra mūsų vadinama Palankė (Podlašija)

   * Nei Gedgaudas, nei as tada niekam net nesisapnavome. Tuo labiau nepasufleravome ir velesniu laiku, ypac sovietmeciu, savo teorijoms pervardinti Archangelsko ar Tambovo krastu upes. *

   K0lkas vienintelis tamstos pasakytas teiginys kuriuo tikiu!

   * Istra nuo upes Istra,… Įstra – stai kur lobis – zodis, tas vardas sutinkamas ir prie Ronos ziociu netoli Marselio – Ystres, net tokiu pavadinimu futbolo klubas losia Prancuzijos futbolo lygoje, Istria pusiasalis Kroatijoje – Slovenijoje, Istria Dunojaus ziotyse Rumunijoje, Istra upe Pamaskvyje, Įstra upe Pasvalio -Panevezio rajonuose, dar buvo Įsrutis Rytprusiuose, Unstrut upe Leipcigo kraste Vokietijoje *

   Na, o šiuo metu sėdi kinijoje tokie pat kaip tamsta „atradėjai“ ir sako: „o Lietuvoje, Vilniuje yra Vai-Čiai-Čio gatvė! tai įrodymas, kad visi iš kinų kilę ..“. Atleisk, tokiu sąskambių pagalba galiu įrodyti, kad lietuviai kilę iš aravakų …

   * Negalejo Gedgaudas, negalejau ir as isakyti taip pavadinti, kai kurie vardai yra jau pries 3000 metu dokumentuoti rastiskai. Mudu tegalime atsekti tik desningumus, kaip juos atseke loginiu isvedimo budu *

   Na, jei nevartotumėt žodžio „loginiu“, o pvz.: „išgalvojau“, „prisvaigau“, gal tada šis sakinys būtų aukso vertės.

   • besidomintis says:

    Genetikos mokslas nustate zmoniu issiskirstyma is Aitiupijos, o Josef Greenberg ir jo mokinys Merrith Ruhlen labai aiskiai apibrezia kalbu sklisma pasaulyje.

    Navaho/ navajo dievu perkuno ir zaibo vardai : Kapoonis ir Enumclaw. Pirmojo nereikia net atlietuvinti, o antrasis nedaug atlietuvinus … Lyginamajai kalbotyrai visiskai neturi reiksmes balsiai, tevertinamos priebalses : K-P-N-S, ‘-N-M-K-L-V. Navajo kalboje nemazai, labai jau nemazai graziu lietuvisku atitikmenu -- atejo tie zmones pries 12-15 tukst. metu nuo Baikalo -- Amuro, vengru kalbininkai deda labai daug pastangu ir jiems tai pavyksta labai neblogai nustatyti uralieciu, altajieciu, tunguso- mongolu rysius su Amerikos indenu kalbomis, genetiniais rysiais. Estai kalbininkai velgi puikius darbus nudirbo ir tebedirba ta pacia kryptimi, kaip ir suomiu.

    Apie uraliecius yra daugybe knygu, kad ir Hajdu Peter „Urali nepek es nyelvek“, pirmyn i pazinima.

    Palenque rodo sviesos varda, viena is ju, einanti per visa pasauli is pradinio V-L-G. Tai musu ‘baltas’, tai musu ‘velnias’, pavadintas dar tada, kai buvome negrai ir mums velnias buvo baltas, basku ‘baltz’- juodas, dravidu ‘valadu’ -- sviesa, varumoniu Veleta, ispanu ‘veleta’ -- namo kraigo zirgeliai, fino -- ugru : ‘valkoinen’ suomiu baltas, vengru ‘vilagos’ -- sviesa.

    Lotyniskai uzrasytas lenku ivardijimas ‘polensanus, lensanus’ rodo kilme nuo lietuviu ‘lenkti, palenkti’, ta pati ir vengrai, ju proteviai 895 m. rado vietiniu gepidu varda savo kaimynams ‘lengyel’, taria dabar ‘lendjel’.

    Kinu dangus yra ‘teng’, sunus ‘cy’, galima butu dar ilgai testi.

    Kad aravakai yra kile is negru lietuviu ir ateje pries 12-13 tukst. metu iki Venesuelos, irodo pirma lietuviu kalbos likuciai, zvaigzde -- ‘sherike’ /žėrikė ir pan, o archeologija pagal radinius nurodo datas.

    Testi galima ilgai, gaila, siuo metu neturiu tam laiko.

   • Unknown user says:

    * Genetikos mokslas nustate zmoniu issiskirstyma is Aitiupijos *

    Genetikos mokslas pats iš savęs nieko nenustato, nustato mokslininkai genetikai, tai prašau man pateikti kokie mokslininkai ir ką tiksliai nustatė, nes toks pasakymas yra niekinis. Taip pat, kadangi jaučiu kad išgirsiu kokias nors pavardes paaiškinti kaip genetika gali nustatyti kilmę iš konkrečios vietos.

    * Greenberg ir jo mokinys Merrith Ruhlen labai aiskiai apibrezia kalbu sklisma pasaulyje. *

    Taip, šie ponai nustato savo darbuose kelias hipotezes, deja nieko neįrodo. Tiesa nesupraskite neteisingai, aš jų nekritikuoju, nes net neskaičiau jų darbu, bet jei Jūs besidomėdamas juos skaitėte, parodykite tikslią vietą kur man paskaityt kaip jie aprašo, kad visos jūsų minėtos tautos kilusios iš lietuvių kalbos.

    * Navaho/ navajo dievu perkuno ir zaibo vardai : Kapoonis ir Enumclaw. Pirmojo nereikia net atlietuvinti, o antrasis nedaug atlietuvinus … *

    Navahų mitologinė būtybė Baltasis Griausmas -- Iiʼniʼ Jiłgaii (prašau atlietuvint), Kapūnis yra cherokiu padaras, kas aišku Jums esmės nekeičia įrodinėjant kad navahai yra lietuviai 😀

    Bendrai paėmus tam kad įrodyt bet kokios paleoamerikos kultūrų kalbinius ryšius su proto-indoeuropietiškom, reiktų pradžioje įrodyti, kad proto-indoeuropiečių kalba jau egzistavo 15-13k metų prieš m.e. kai per Beringo tiltą buvo apgyvendintos Amerikos.

 37. besidomintis says:

  Nematau reikalo duoti komentaruose nuorodas, tai tik pasikalbejimas, pasidalijimas mintimis. Del cerokiu ar navaho -- tai apsirikti nera jau mirtina klaida, svarbiausia -- yra tokie Kapoonis ir Enumclaw indenu panteone.

  • Nu jo, logika galinga: čerokiai, navahai, koks skirtumas, visi jie ten indenai. Tai dar ir Uicilopočtli su Kukulkanu komančų kontekste pakomentuokit.

   • Unknown user says:

    Aš čia taip pagalvojau, kad gal ir nieko būti gedgaudistu, galėtum visokius nuo kazachų iki tailandiečių filmus be titrų žiūrėt, juk vistiek viską suprastum …

   • besidomintis says:

    Neturi reiksmes kuria slavu kalba nagrineji, jos keiciasi desningai, kaip ir ju atskiri zodziai, nesantys kitose slavu kalbose, tera tik is to, lietuviu tarmemis kalbeto, laikotarpio atsinesti.

  • Unknown user says:

   na aš jau antrą žinutę rašau apie tamstos klaidas (tiesa renku atsitiktinai, pačias man neįtikinamiausias, nors galėčiau taip prie kiekvieno sakinio prikibti), visas jas pakomentuodamas, kaip suprantu tai, kad Jūs tik vieną iš mano pastebėjimų pakomentavote, o ir ten pripažinote savo, kad ir nedidelę klaidą, reiškia kad „besidominčių“ pusėje yra iškeltos baltos vėliavos ir „skeptikų“ frontas jau gali gerti šampaną ?

   • Nu kur tau. Jis gi dar savo paršiuko negavo!

   • Unknown user says:

    Tas paršiukas, tai man primena tokį pokalbį dviejų mano draugų, visiškai ne istorikų:
    Draugas 1: Žiūrėjau per Discovery, ten sakė, kad ant kažkokio faraono mumijos rado kokaino, matai, dabar jau įrodė, kad jie net į Ameriką nuplaukdavo!
    Draugas 2: O nelogiškiau, kad archeologas koksą vartojo ir nusičiaudėjo?
    Žodžiu kai yra krūva paaiškinamų arba nepaaiškinamų galimybių, pasirenkama pati nerealiausia, vietoj akivaizdžios.

   • Leo Lenox says:

    Nes akivaizdžiausia nėra tokia nereali… 🙂

 38. besidomintis says:

  Noriu pakartoti, kad apsirikimas, navaho ar cherokee dievai yra Kapoonis ir Enumclaw laisvame pokalbyje nera esminis paciu vardu buvimui, patys vardai kokiai indenu grupei priklausytu, vis tiek turi labai aisku rysi su lietuviu kalba. Jei tai butu isleistame darbe, tada butu neatidumo klaidos, bet skyriai rasomi visada pertikrinant saltinius ir vardus, busimoje knygoje sunkiai isivaizduoju toki suklydima. Dievybes Amerikoje tarp ciabuviu turi grazius pradzialietuviskus vardus, kad ir Kukulkan ar Kecalkoatl. Yra tu Amerikos pirmeiviu -- zygeiviu kalbos kitimo desningumai, atsekant rysi su Aitupijos lietuviu ir jos atsakomis uralieciu, altajieciu, mongolo- tungusu kalbomis, is kuriu ir isejo ju broliai i Amerika, kaip lietuviu kalbos rysiui su Amerindian kalbomis ( vieni duoda 13, kiti 15 kalbu isskiria ), ar su velesnemis Na-Dene kalbomis, kaip ir paskutiniuju atkeliavusiuju chanktus / ar ciukciu / broliu.

  Del kokaino, tabako ar kanapiu bei kitu augalu keliones is zemyno i zemyna ikikolumbiniais laikais yra didele Soerensen / Johanson studija „The Transoceanic voyages“, galima rasti internete, ten dar ne tokiu dalyku yra aprasyta. Thor Heyerdahl savo gyvenimo pabaigoje dave viena idomia pastaba -- per paskutinius 10 tukst. m. plaukiojimai juromis netapo saugesni, kaip ir anksciau dave pastaba, kad zmogus pirma apiplaukiojo zemes rutuli, veliau sukure rata ir atsirado talasofobija/ juros baimes liga/. Daugybe rysiu dar pries Tvana tarp ivairiu zemynu duoda suprasti, kad zmones pries 11 ar 12 tukst. metu puikiai plaukiojo pasaulio vandenynais, puikiai ismanydami vandenynu sroves, veju kryptis, turedami gerus ir tvirtus plaukiojimo irenginius : laivus, plaustus ar valtis, ju pavadinimai velgi lietuviskai skamba tiek Aitiupijos ezeruose, tiek Cado ezere, tiek Titikakos ezere, tiek Australijos aborigenu tarpe, kaip ir medziagos, is kuriu dare, detaliu pavadinimai, taip pat kaip ir vandenynu pakrantese.

  Kaip ir paskutiniosios zinios apie Atlantida internete. Pagal vietovardzius vienintele galima islikusia vieta laikiau Guadalquivir ziotyse esanciu pelkiu rajona, kaip apnesta purvu per Tvana pries 9 570 metu ( A.Tollmann, „Die Sintflut -- Impakt“, yra internete ), kai viena kometos galva, smogusi ties Azoru salomis, atnese gal 1 km aukscio cunami banga. Turekime omenyje, kad tada vandenyno lygis buvo 100-120 m zemesnis uz dabartini.

  Swadesh sarasas apima 207 zodzius, esu sudares virs 500 zodziu sarasa, is ju veiksmazodziai sudaro virs 300, kaip priedas dar keliolika gramatiniu formu. Zemeje nera keli tukstanciai kalbu, tera tik keliolika kalbu, visa kita yra tarmes. Ivairiu zemynu ivairiu kalbu ir ju tarmiu daiktavardziai, neturintys savo kalbos veiksmazodziu, yra ivardijami kaip skoliniai ir visada juos turi lietuviu kalboje. Europoje tera tik lietuviu kalba, is jos issivyste is priestvanines Aitiupijos lietuviu kalbos uralieciu kalbos ( fino- ugru ) ir reliktine basku kalba, toliau is potvanines Kaukazo lietuviu kalbos issivyste graiku, lotynu, albanu, dar veliau jau dirbtiniu budu germanu kalbos, pagreiti igave po Ulfila krikstijimo, dar veliau atsirado lyg esperanto kalba Kirilo ir Metodijaus slavu kalba, turinti labai daug afro-azijieciu kalbu intarpu ir graiku kalbos zodziu, gramatiniu formu. Vidurine Azija buvo didziulis sviesiaplaukiu kaukazieciu rases lopsys, veliau uzlietas mongolu rases ateiviais, tadziku tarpe ir siandien yra zydraakiu tiek Tadzikijoje ( sutikau pats ), tiek Kinijoje ( maciau dokumentini filma apie zydraakius tenykscius tadzikus ), o tadziku kalba butu persu kalbos atsaka, turinti savyje ypatingai graziu lietuvisku islieku ( tulžis -- talcha, šaka -- šache,… ). Uiguru kalboje, kaip nukariautu tocharu 830m. kalboje, isliko daug graziu lietuvisku zodziu ir vardu bei pavadinimu.

  Bendras lietuviu kalbos pedsaku vaizdas pasaulio rasiu ir tautu kalbose yra stulbinantis. Ismonia -- tai sustiprinta tvirtove, kurioje paslepta viso pasaulio ismintis, esanti Arabijos pusiasalyje, taip sakant Išmonija. Prajapati -- tai lietuviu Pradžia Patis, Prometeus -- tai sanskrito Pramathas, ar sakytume Pramataas, ateiti numatantis, kaip mums aiskina ivairiakalbiai leidiniai, Proteus -- tai labai protingas, arba Protėjas ar Protėjus.

  Istirpus ledynams po Tvano / tirpti pradejo gerokai pries apokalipse / pasaulinio vandenyno lygis pakilo apie 150 metru, zmonija prarado 25 mln. kv. km sausumos, liko po vandeniu pastatytos piramides Bahamuose, Okinavoje, puikusis miestas Dvaraka. Pries 6 tukst. metu pasiektas dabartinis lygis, atsirado El-Nin’o srove, ji salygojo Arabijos dykumos atsiradima ir pletra i dabartini vaizda, is zydincios saharos teliko smelio plotai su olu piesiniais -- verkianciomis karvemis, nes nebera ka esti. Saharos vietovardziai velgi turi tokius grazius Aitiupijos lietuviskus pavadinimus.
  Pries 7500 metu luzo Bosforo sasiauris ir Juodaja jura kasdien 10 cm uzliejo vandeniu, kol vandens lygis susiliejo su pasauliniu -- pakilo 165 m. Ariju kalendorius siemet rodo esant 7519 metus.
  Pries 3197 metus zlugo lietuviakalbiu pasaulines valstybes sostine Tauroja. Sutruko daugybe tarpzemyniniu rysiu. Transatlantine prekyba baigesi su II Punu karu pries 2211 metu.

  Zmonija gyvena laimingiausia 9 tukst.metu laikotarpi per paskutinius bent 100 tukst. metu, gali audringai vystytis, bet viskas yra labai trapu del busimu kataklizmu ( priminimai -- Islandijos ugnikalnis, Japonijos zemes drebejimas, pagal praeities apokalipses -- tik adata idure i pirsta ).

  • šaras says:

   tai ką, tęsiam 🙂 matau baltos veliavos dar nepakeltos (ne tai kad tikėjausi kad bus pakilusios)

   * Dievybes Amerikoje tarp ciabuviu turi grazius pradzialietuviskus vardus, kad ir Kukulkan ar Kecalkoatl *
   * ju pavadinimai velgi lietuviskai skamba tiek Aitiupijos ezeruose, tiek Cado ezere, tiek Titikakos ezere, tiek Australijos aborigenu tarpe *
   Atleiskite už mano neišlavintas vilnietiškas ausis, bet ką Jūs čia tokio pradžialietuviško įžiūrite? Aš -- nieko …

   * yra didele Soerensen / Johanson studija “The Transoceanic voyages”, galima rasti internete, ten dar ne tokiu dalyku yra aprasyta. *
   Ta studija spėju irgi remiasi pačiomis neįtikinamiausiomis prielaidomis ?

   * Daugybe rysiu dar pries Tvana tarp ivairiu zemynu duoda suprasti, kad zmones pries 11 ar 12 tukst. metu puikiai plaukiojo pasaulio vandenynais *
   Kokie tie ryšiai ? Vėl keisti žodžiai, sąskambiai, olmekų skulptūros ir bulvės polinezijoje? Dėl kokaino ant faraono, tai pridursiu, kad ta medžiaga pradžioje palaikyta kokainu, vėliau buvo nustatyta kaip Nilo lotusas, taigi atmesta transokeaninio ikiistorinio narkomafijos tinklo teorija.

   * Kaip ir paskutiniosios zinios apie Atlantida internete. *
   Tokios pačios kaip ir apie NSO arba meteorą Latvijoje, spėju, kad nepasitvirtins..

   * tadziku tarpe ir siandien yra zydraakiu tiek Tadzikijoje ( sutikau pats ), tiek Kinijoje ( maciau dokumentini filma apie zydraakius tenykscius tadzikus ) *
   Vėl gi, o gal jie yra rusų palikuonis, mongolų ordos palikuonis, kodėl iškar kažkas tokio sensacingo privalo būt ?

   * liko po vandeniu pastatytos piramides Bahamuose *
   Kas kas ?

   • šaras says:

    Pataisymas: Vėl gi, o gal jie yra rusų palikuonis, mongolų ordos belaisvių palikuonis, kodėl iškart kažkas tokio sensacingo privalo būt ?

   • Nebūtina čia ir belaisvius velti: centrinė Azija juk ilgą laiką buvo stiriai įtakojama ir veikiama Persijos (Samarkandas, Bukchara etc. kadaise buvo persų kultūros centrai), todėl naturalų, kad buvo ir maišymosi su etninėmis grupėmis gyvenančiomis dab. Persijoje, Pakistane etc.
    Tarkim puštunai atrodo net labai „europietiškai“:
    http://dontmistakemeforamuslim.files.wordpress.com/2010/05/woman2.jpg

 39. besidomintis says:

  Gerbiamieji, perskaitykite mano nurodytus saltinius, po metu padiskutuosime. Iki 2012 m. kovo menesio. Sudie.

  • šaras says:

   Kagi, sudie, iki tol paskaityk ka reiškia šaltinis … Be to, lietuvišką klaviatūrą susiinstaliuok, nes sunku „atlietuvinti“ 😀

  • Jonas says:

   Nėra ir nebus slidesnio padaro ant Žemės už į kampą įspaustą internetinį sapalūną. Dėkoju už gerai praleistą laiką 🙂

 40. Kelinta kartą įšeinį? Trečią ar ketvirtą? Nebesuskaičiuoju.

 41. Vladas says:

  Neskaičiau diskusijos, kaltas, vienok, man rodosi, kad Gedgaudas persismelkęs fenomenologijos, jam nesvabu, kad nėra įrodymų(juk jie galėjo sunykti), kai bibliotekos ir muziejai degdavo gan dažnai, tai sunku būtų suabejoti šaltinių egzistencijos pabaiga, o juk tam įvarių galimybių istorijoje tiek ir tiek. Tad kam tie šaltiniai ^^. Beto, Gedgaudo fantazija itin laki, nenuvertinkit talento!!!

 42. Aidas Puklevičius says:

  Ne diskusija, o stačiai epas. Tiesiog atlietuvinta Kalevala 🙂 Seniai tiek besijuokiau. Teisingai Einsteinas kalbėjo apie du begalinius dalykus, ir dar teisingiau jis abejojo visatos begalybe 🙂

 43. cha cha cha says:

  tikrai linksmai pabuvau cia 🙂
  autoriui pagarba uz kantrybe skaitant gedgaudo paistalus ir uz galimybe cia pasireiksti klounams -- be ju nebutu taip linksma 🙂