Apie viską

Man nutiko bėda: praganiau savąjį Gedgaudo egzempliorių. Tiksliau nemačiau jo jau kelis metus ir dabar niekur neberandu. Bėda, tai vadintina, aišku gan sąlyginai ir jei ne čia pradėtas veikalo nagrinėjimas, nebūčiau „šedevro“ pasigedęs dar ilgus metus…

Kadangi niekam neužteko kantrybės internetan sukelti „Mūsų praeities“ toliau trečios dalies, teks man bent kuriam laikui paieškoti naujo taikinio…

***

Pabandžiau paskaityti Užurkos „Gediminą“. Kol kas nelabai ten randų, ką butų galima pavadinti romanų: kažkur apie 70 pirmų puslapių- grynas autoriaus monologas, praskiestas vos keliais dialogais. Svarbiausias iš jų- karūnacijos iškilmių proga, valdovo taryba ginčijasi, ar Gediminą dera vadinti karaliumi, ar didžiuoju kunigaikščių. Kad ir kaip ši problema audrintų kai kuriuos šiandienos lietuvius, vargu ar tai buvo diskusijų tema Gedimino dvare. Bet tiek tos, jeigu autoriui jau tas taip labai rupi, tegu ir būna…

Didžiausia problema lieka ta pati: nėra romano. Jau regis, prasideda kažkoks veiksmas, lyg ir pradėti vystyti charakteriai ir… vėl ir vėl Užurka pasiduoda pagundai vaidinti XIV a. Lopatą. Dešimtis puslapių, kur autorius ilgu monologu nagrinėja Gedimino valstybės politinę padėtį, Gedimino planus ir veiksmus, mažai palieka vietos pasireikšti knygos veikėjams: Gediminas, Dovydas Gardiniškis ir visi kiti knygoje užima šalutinę rolę šalia Užurkos monologų (tai taip gaunasi, kad pagrindinis knygos veikėjas- pats Užurka?). O net kai jie išeina į sceną, užsiima iš esmės tik tų pačių problemų svarstymų…

Charakterių, galima sakyti nėra. Autorius įvardija Gedimino aplinkos žmones, pridurdamas- tas aršus pagonis, tas šioks, anas anoks. Kaip sudarinėdamas dosjė. Keletas šeiminių scenų prieš politinių debatų aprašymą padeties šituo klausimų visai negelbsti.

Kadangi charakteriai, geriausių atvejų, blankus, tai ir veikia jie nedaug ką. Visas tariamas knygos veiksmas, tai istorijos vadovėlio atpasakojimas laisvų (ir gan nuobodžių) stiliumi.

Žodžiu- nėra romano…

Nors, aš ne literatūrologas, tai gal ir klystu.

***

Yra toks akademinis žurnalas „GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA“, leidžiamas VGTU. Kaip ir įprasta akademiniams žurnalams, tai siauro profilio leidinys specialistams. Tačiau štai, 2010 nr. 3 (36), pasirodė straipsnis istorinės kartografijos tema „Europinė Sarmatija ankstyvojoje kartografijoje“. Aš gan tikras kad šio straipsnio autoriai, Romualdas Girkus ir Viktoras Lukoševičius, yra gerbiami aerogeodezijos specialistai ir profesionalus geodezijos inžinieriai, bet… koks velnias juos nešė į šitą galerą? Nors man įdomiausia, kodėl žurnalo vyr. redaktoriui (prof. habil. dr. Jonas Skeivalui) ar aplamai kam nors redkolegijoje, nekilo mintis paprašyti istoriko recenzijos prieš publikuojant šitokį darbą?

Tarkim, istorijos geodezininkai ir kartografai neišmano. Bet štai įvade minimas „istorikas Romualdas Zubinas“. Tai veikėjas, kuris teigia, kad Žemės planeta reguliariais laiko tarpais apsiverčia aplink savo ašį. Kiek nusivažiavę mūsų gamtamoksliai, kad toks veikėjas gali būti cituojamas kaip autoritetas?

Nors čia nereikia ir profesionalaus istoriko, kad galėtum badyti į silpnas darbo vietas. Straipsnį sudaro 8 žemėlapių aprašymas.

Natūralus klausimas- kodėl autoriai pasirinko būtent šituos 8 žemėlapius? Atskirai paėmus kelis mėginius ir analizuojant juos izoliuotai nuo konteksto, galima bent ką įrodyti. Pvz. Geologiniai sluoksnių nuogulos yra persimaišiusios, todėl paėmęs kelis atskyrus mėginius, koks nors garbingas istorikas gali įrodinėti, kad trilobitai gyveno po dinozaurų.

Ar šie žemėlapiai apskritai yra patikimi? Ar juose tiksliai vaizduojama Europą? Ar šie žemėlapiai atskleidžia bendrą to meto suvokimą? Ar yra jiems prieštaraujančios informacijos?

Tai natūralus klausimai, kuriuos turėjo kelti jau patys straipsnių autoriai. Tačiau jie to nedarė ir redkolegijai tai neužkliuvo.

Nors, aš ne kartografijos analitikas ir ne geodezininkas, tai gal ir klystu.

***

Beje, Statkutė paskelbė dar vieną savo naujojo veikalo dalį. Nuobodu: viskas pagal seniai nugludintą schemą: Jordanas-nuo jo nusirašę ispanai. Užsiciklino atradėja.

Nuotraukos iš http://www.tekstai.lt ir http://www.vgtu.lt

 

 

Share
This entry was posted in Jonas Užurka, Jūratė Statkutė de Rozales, Knygos, Pseudoistorija, Romualdas Girkus, Sarmatai, Statkutė, Viktoras Lukoševičius and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Apie viską

 1. Tęsėjas says:

  Gerbiamieji, Romualdą Zubiną Jus, vadinamieji mokslininkai, vadinate veikėju ir tiktai todėl, kad jis teigia, jog Žemė vartosi. O ar Jus skaitėte jo knygas „Perkūnas“ ir „Per praeitį į ateitį“?
  Ar Jus galite atsakyti į klausimą- kodėl pasaulio mokslininkai yra patekę į aklavietę ir neberanda kelio iš jos? Kodėl negali atsakyti į elementarų klausimą-kodėl žemėje klimatas kinta? Arba -kokią informaciją mūsų protėviai paliko savo šaltiniuose? Ir t.t. O štai Romualdas Zubinas į šiuos bei daugelį kitų, mokslininkams neduodančių miegoti klausimų, jau atsakė. Ir visa tai dėka lietuvių kalbos . Neniekinkime nei lietuvių kalbos, nei vieni kitu ir atsigręžkime į praeitį, pradėkime ją ir save gerbti, o tada jau mus -lietuvius gerbs ir kiti.

  • „Ar Jus galite atsakyti į klausimą- kodėl pasaulio mokslininkai yra patekę į aklavietę ir neberanda kelio iš jos?“
   Kokią aklavietę? Vargšai mokslininkai net nežino, kad į tokią pateko.

   „Kodėl negali atsakyti į elementarų klausimą-kodėl žemėje klimatas kinta?“
   Trumpas pagrindinių priežasčių sąrašėlis: Saulės aktyvumo pokyčiai, plokščių tektonika ir vandenyno srovės (termohalinė cirkuliacija), Žemės planetos judėjimas (Milankovičiaus ciklas), vulkanų veikla, žmogaus veiklos poveikis…
   Bet, negi aš turiu tai turiu jums aiškinti, gerb. Zubinai? Galu gale pagooglinkint Climate change ar Изменение климата ir išeisit iš aklavietės.

   „Arba -kokią informaciją mūsų protėviai paliko savo šaltiniuose?“
   Į šitą klausimą irgi visai neblogai atsakoma.

   Trumpai tariant- dėl jūsų iškeltų problemų, mokslininkai ramiai miega ir jokių aklaviečių nemato.

   • Gruodis/M3 says:

    Gerb. dienoraščio autoriau,

    prašau pateikite nuorodas į kelis mokslinius straipsnius įrodančius, kad klimato kaita yra bent dalinai žmogaus veiklos (konkrečiai -- CO2) įtakota. Kitaip tariant, kad CO2 sukelia klimato kaitą, o ne atvirkščiai -- CO2 yra klimato kaitos pasekmė.

    Dėkojam.

    P.S. pasiūlymas įjungti „Google“ netinka. Noriu pamatyti nors vieną rimtą studiją.

 2. Tęsėjas says:

  Jeigu mokslininkai gerai žino kodėl žemėje klimatas kinta, tai kodėl jie su šią kaitą KOVOJA ? Jug tai kova su vėjo malūnais ar prieš gamtą! O Jūsų išvardintos priežastys yra ne naujos ir nereikšmingos, juo labiau jos yra žemėje vykstančio fizinio proceso pasėkmė o ne priežastis. O štai visų žemėje vykstančių fizinių (geofizinių) procesų mokslas ir nežino.
  Mokslui žinomi tiktai dar prieš 500 metų Koperniko paskelbti pirmieji du geofiziniai procesai-geofiziniai dėsniai. O ar pažįstate lietuvio Romualdo Zubino knygoje „Per praeitį į ateitį“ prieš keletą metų paskelbtą TREČIĄJĮ geofizinį dėsnį, kuris dalinai ir paaiškina Žemėje klimato kaitos priežastį. Ar žinote Tęsėjo internete skelbiamo KETVIRTOJO geofizinio dęsnio egzistenciją? Juk abudu šie dėsniai, kaip skelbiama, atrasti jau mūsų tautiečių ir mūsų lietuvių kalbos dėka! Jug Jūs net ir tai nežinote! O gal būtent dėl to ir nenorite apie juos nieko žinoti?! Paneikite, tamsta mokslininke, su pagrindimais, kaip ir dera mokslininkui, šiuos naujus geofizinius dėsnius, tada galėsime diskutuoti toliau tema- mokslas aklavietėje. Juk be šių dėsnių žinojimo, nei mokslininkai, nei žmonija negali numatyti žemėje ateities, kadangi vis dar nepažįsta pačios žemės ir nežino kas joje vyko ir kas vyks ateityje.

 3. Čiaumuolis says:

  Visiškai sutinku. Bukas akademikų užsidegimas ir noras užčiaupti mąstančius protus netašytu paniekos kumsčiu seniai nebeveikia, ir proto monopolis griūna. Asmeniškai teko ekstrapoliuoti iš Koperniko dėsnių, ir galiu pasakyti, kad nieko doro nesigauna -- žmogus buvo lunatikas!

  Gerbiamieji! Nenoriu versti nekantrauti, tačiau jau netrukus internete, pasirodys tai, ką mes su kolegomis ruošėme kaip staigmeną mąsliam protui. PENKTASIS geofizinis metadėsnis jau suformuluotas, aprašytas ir įrodytas. Sekite spaudą.

  Jūsų Čiaumuolis

 4. Tęsėjas says:

  Tamsta, matau, dar nesi susipažines su Romualdo Zubino knygoje „Per praeitį į ateitį“ ( beje, Romualdo Zubino knygoje „Perkūnas“ paskelbtas tiktai „raktas“ į mūsų protėvių šaltinius) paskelbtu Trečiuoju Geofiziniu dėsniumi, o šios knygos autorius interneto portale „Nacionalistas, tautininkas, patriotas“ jau paskelbė atradęs Ketvirtąjį geofizinį dėsnį. Ir visa tai lietuvių kalbos bei mūsų protėvių iš tolimiausios praeities šaltiniuose paliktos informacijos deka.

  • Čiaumuolis says:

   Netiesa, tamsta, esu susipažinęs (ką jau čia, susipažinęs…)! Maža to, su kolega Šlymano-Feinmano modelio pagalba analizavome gerb. Zubino dėsnius. Su apgailestavimu tenka pripažinti, kad skaičiai nėra tikslūs, verčių dispersija -- didesnė negu priimtina. Akivaizdžiai autorius neatkreipė dėmesio į ašigalinę antisimetriją, selektyvumo taisykles bei spinorbitinę analogiją žemės rutuliui, kuris, beje, visai nėra rutulys. Iš visų netikslumų darau prielaidą, kad autorius tėra diletantas, nors ir veikiantis iš gerų paskatų… Tenzoriai, štai kur atsakymas, nežinau, kaip ponas Zubinas juos pražiūrėjo.

   P.S. sekite spaudą, išsamus straipsnis telaukia recenzento atsakymo iš Lietuvos mokslų akademijos.

   • Tačiau nepaisant šių kelių smulkmenų, ekstapoliuoti su naujausiais dėsniais juk geriau sekasi? Beje, kokiais dėsniais rėmėsi didieji sarmatų astronomai Sielmokšis ir Baisonis?

 5. Tęsėjas says:

  Gerbiamasis, Romualdo Zubino knygoje „Per praeitį į ateitį“ Žemės ašigalių judėjimo schemos ir grafiko viršutinėje bei apatinėje dalyse negalima nepastebėti priešingomis kryptimis „besisukančių“ Saulės kryžių (Saulės ratų). Ar ne vektoriai pridėti prie kryžiaus galų, kad pabrėžti Žemės ašies judėjimo kryptį? O tai reiškia, kad Žemė juda ne tiktai pagal Koperniko atrastą Antrąjį geofizikos dėsnį bet ir pagal Trečiąjį. Tad sakyti, kad Romualdas Zubinas nenutokia apie Tanzorinį faktorių fizikoje ir geofizikoje, negalima.
  Kas kitkas dėl tamstos šiam autoriui dilentanto vardo primetimo. Aš pritariu, kad jis ištiesu ir fizikoje, ir geofizikoje, ir istorijoje, ir priešistorijoje, ir proistorijoje, ir etnografijoje, ir archeologijoje, ir teologijoje bei teogonijoje, ir astronomijoje, ir meteorologijoje, ir vulkanologijoje, ir kitose specialybėse, be kurių negalima įminti praeities bei ateities, yra diletantas!
  Tačiau, ar ne todėl ligi šiol nebuvo atrastas nei Trečiasis, nei Ketvirtasis geofiziniai dėsniai, kad mūsų laikais mokslininkai yra tiktai vienos savo vienintelės profesijos docentais ar profesoriais?