Patarimai pradedančiajam komunistui. Lenino skaitymo ypatumai

Kiekvienam, stojančiam kovos su imperializmu ir kapitalo vergija priešakyn, reikia susipažinti su didžiojo vado ir mokytojo Lenino raštais, bet jau pačiais pagrindiniais. Čia pravers žinoti kelis dalykus apie šiuos nemirtingus tekstus.

Bet visu pirma…

Nikolajus Leninas, o ne Vladimiras. NI-KO-LA-JUS. Vladimiras jis Uljanovas Iljičius, o Leninas- Nikolajus.

Iljos Uljanovo sūnus buvo pakrikštytas Vladimiru, taip visuose dokumentuose ir buvo rašoma: Uljanovas, Vladimiras Iljičius (Ульянов, Владимир Ильич), o jo partinis slapyvardis buvo Nikolajus Leninas (Никола́й Ленин). Kartais korespondenciją pasirašydavo tiesiog N.L., kartais- N., kartais U.,…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged | Komentarai išjungti

Briedo eskalacija: international edition

Yra tokiu pranešimų ar pasisakymų, kurie tiesiog neracionaliai suerzina. Lyg jau ir pripratęs, kad pasaulis pilnas debilų ir susitaikęs su šiuo faktu, tačiau štai- pyst: Graikijoje, po didžiule sampyla milžinišką marmurinį kapą aptikę archeologai mano, kad atkasė Aleksandro Makedoniečio kapą.

Užkariautojo palaikai

Kur buvo palaidotas Aleksandras niekam ir niekada nebuvo paslaptis. Po jo mirties palaikai buvo gabenami iš Babilono į tėvyne, tačiau įsikišo Ptolemėjus I, Aleksandro generolas, tapęs Egipto faraonu. Jis paprasčiausiai pagrobė palaikus ir atsigabeno į savo valstybę. Aleksandrijoje buvo pastatytas…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , | Leave a comment

Ponai ir chlopai (1)

 

Poznanės „Lech“ šūkis „Litewski chamie, kleknij przed polskim panem“ yra įžeidus, kvailas ir nevertas dešimtadalio to dėmesio, kuris jam suteiktas. Čia net nėra dėl ko pikti ar įsižeisti- rasizmas, neapykantos kurstymas bei nepadorios replikos futbole yra svarbesnes nei įvarčiai, nuošalės ir kampiniai. Aplamai mes, šiauriečiai, esame pasyvus ir susikauste žmonės, kas labai trukdo pasireikšti tikrajai šio sporto dvasiai, liepsnojančiai pietuose.

 

„Aušvicas jūsų tėvynė, krosnys jūsų namai“- S.S. Lazio fanu pranešimas sergantiems už A.S. Roma

Žiniasklaidos- ir kovos už dorą ir teisingumą…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , | Leave a comment

Rokiruotės prie Baltijos (V): Pastoriaus premjeravimas

Kas gi buvo toji problema, kuri generolą slėgė labiau nei bolševikai ir jų nenoras kautis?

Užuomina- jos pavadinimas prasideda L- ir baigiasi -atvijos vyriausybė.

Po Elundo-Štyko skandalo Goltzas dievagojosi, kad jis čia niekuo dėtas- nei jis ką žinojo ir tikrai nesirengia čia jokių vyriausybių versti. Generolo darbas yra tuos bjaurybes bolševikus mušti, o kas kieno premjeras tai jau ne jo reikalas.

Kaip jau skaitytojas žino, generolas melavo.

Lengvas darbelis

1919 m. balandžio 15 d. pavakare nutrūko ryšis tarp Liepoje įsikūrusios Latvijos vyriausybės ir latvių daliniu…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , , | Leave a comment

Rokiruotės prie Baltijos (IV): Märzoffensive

1919 m. Latvijoje prasidėjo bjauriai. Sausio 1 d., raudonieji sutriuškino Geležinės divizijos ir Landsvero pajėgas Inčukalnio (Inčukalns, vok. Hincenberg) kautynėse ir vokiečiams bei latviams neliko nieko kito kaip tik trauktis į vakarus. Po mėnesio, kai į Latviją atvyko Goltzas, bolševikai kontroliavo jau beveik visa Latviją.

Vietinės problemos

kunigaikštis Anatolijus Lyvenas

Prie pralaimėjimų nemažai prisidėjo ir tarpusavio peštynės- vietiniai vokiečiai kiek rezervuotai laikėsi Bišofo atžvilgiu, o ir pats Landesveras jau skilinėjo- šalia vokiškų dalinių jame veikė Liepojos savanoriai šauliai(Либавский добровольческий стрелковый отряд), suburti…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , , , , | Leave a comment

Le royaume est mort, vive la république!

Visi didieji kunigaiksčiai neverti vieno 1918-1919 m. savanorio.

Edvardas Gudavičius

Gyveno kartą žurnalistas, politikos apžvalgininkas, politologas ir šiaip regis nekvailas, netgi išrodantis inteligentiškai. Studijas jis baigė dar tais laikais, kai žurnalistika buvo dėstoma istorijos fakultete*. Ir štai sėdo jis rašyti proginio straipsnio liepos 6- ai. Bet žurnalistinė patirtis jam gi kužda- paimti ir parašyti, kad buvo toks Mindaugas ir dėl to mes šiandien švenčiam tai bet kas gali. Reikia rašant kaip tai užsukti, kad kokia tai aktualija būtų.

Mindaugo epocha

Straipsnis kažkiek chaotiškas,…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , , , | Leave a comment

September Eleven 1683

SPOILER ALERT

Bendromis lenkų ir italų pajėgomis statytas filmas (it. 11 settembre 1683, lenk. Bitwa pod Wiedniem) pasakoja apie tai, kaip paskutinis Otomanų galybės prasiveržimas buvo sutraiškytas Šventosios sąjungos, vadovaujamos Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio. Dviejų galingu kariuomenių susidūrimas, nulėmęs Europos likimą neabejotinai puikus siužetas geram filmui. Tikėkimes kada nors toks bus pastatytas.

Personažai

Didžiausia šio filmo problema yra dvimačiai personažai, tarnaujantys tokiam pat dvimačiui naratyvui good vs evil: kaip kilnieji krikščionijos riteriai apgynė Europą nuo biesurmanų invazijos.

Nesupraskit neteisingai- Vienos…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , , , | Leave a comment

Kas kaltas? (II)

Autorės balsas monografijoje, kad ir silpnas, tačiau keliose vietose vis tik girdisi. Taigi, apie šiuos pavienius atvejus.

V. Kniūraitė galėjo rinktis du kelius: analizuoti pseudoistoriją kaip temą arba objektą. T. y. ji galėjo rinktis nagrinėti tai, ką pseudoistorikai yra prirašę arba nagrinėti pati reiškinį- kokiais motyvais darbai rašomi, kokiuose visuomenės sluoksniuose jie plinta, santykis su politinėmis jėgomis ir t.t.

Įvadas tarsi sako, kad autorė pasirinko lengvesni ir mažiau reikalinga kelią (šiame darbe nagrinėsime pseudoistorinės rusų literatūros kūrėjų darbus (p. 6)), tačiau įvadas…
Read More

Share
Posted in Kategorijos, Knygos | Tagged , , | Leave a comment

Kas kaltas? (I)

Pakliuvo man į rankas V. Kniūraitės monografija „Imperija žlugo. Kas kaltas ir ką daryti?“ (Kniūraitė, Vida. Imperija žlugo. Kas kaltas ir ką daryti? Interpretacinė pseudoistorinės rusų literatūros analizė. Vilnius: VPU leidykla, 2006, 249 p. )

Perskaičius liko tik pirmasis klausimas- kas kaltas?

Kas kaltas, kad tokia monografija išvydo dienos šviesą?

Pažadėjo – patiešijo,…

Ilgametės Vilniaus pedagoginio universiteto (dab. Lietuvos edukologijos universitetas ) Istorijos fakulteto dekanės (1991-2006) veikalas iš pirmo žvilgsnio daug žadantis. Anotacija skelbia:

Monografijoje keliamas labai aktualus posovietinei visuomenei klausimas- kodėl žlugo Rusijos imperija?…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , | Komentarai išjungti

Rokiruotės prie Baltijos (III): paskutinis ancien régime mūšis

Tam, kad suprasti kas vyko Pabaltijyje 1919 metais, teks padaryti dar viena posūkį šalin nuo mūsų generolo ir pasižiūrėti kas ten darėsi iki jam atvykstant.

Užkariautojai apžiurinėją “lenkų karalystės perlą”

1915 metais, atrėmę rusų prasiveržimą į Rytprusius, vokiečiai perėjo į puolimą, kuris baigėsi atsirėmus į Dauguvą. Vokiečiai užėmė Lietuvą, Lenkiją ir Kuršą, o rusai tebelaikė rytini Austrijos Galicijos kampą. Nepaisant abipusiu pastangų, tokia situacija ir liko iki pat 1918 m.

1917 m. valdžią užgrobė bolševikai ir pirmasis jų užsienio politikos žingsnis buvo…
Read More

Share
Posted in Neklasifikuota | Tagged , , , , , , | Komentarai išjungti